Housing

Bydd y Tîm Dewisiadau a Dyraniadau Tai wedi symud i Stryt y Lampint erbyn mis Rhagfyr 2022.

Yn ystod y cyfnod hwn, os ydych yn dymuno gwneud cais am lety neu angen cymorth tai ar frys, yna gellir dal gysylltu â’r timau dros y ffôn neu drwy e-bost.

Tîm Dewisiadau Tai Ffôn: 01978 292947 | E-bost: housingoptionsteam@wrexham.gov.uk

Y Tîm Dyrannu Ffôn: 01978 292068 | E-bost: allocationsteam@wrexham.gov.uk