Order and Collect

Yn 2021, cynhelir Wythnos Llyfrgelloedd rhwng y 4ydd a’r 10fed Hydref, gan ddathlu llyfrgelloedd poblogaidd y genedl ac amlygu’r rôl werthfawr y mae llyfrgelloedd, llyfrgellwyr, a gweithwyr llyfrgelloedd yn ei chwarae wrth drawsnewid bywydau a chryfhau ein cymunedau.

Dewch i weithio ym maes gofal cymdeithasol, er mwyn eich cymuned.

Mae’r wythnos yn ymwneud â darganfod yr ystod o bethau y gallwch eu gwneud yn eich llyfrgell, o chwarae a dysgu i blant, i reoli eich iechyd, dod o hyd i swydd, hobi, cychwyn busnes neu o bosibl ddod o hyd i’r llyfr gorau i chi ei ddarllen erioed!

Beth am ymweld â’ch llyfrgell leol a gweld beth allan nhw ei wneud i chi?

Os ydych chi’n chwilio am yrfa newydd ac os hoffech chi helpu pobl yn eich cymuned, ystyriwch swydd gofal cymdeithasol.

DOD O HYD I SWYDDI GOFALU LLEOL