Half Term

Os ydi’ch plentyn chi’n hoffi crefft a’ch bod yn chwilio am rywle iddynt gael bod yn greadigol, yna tarwch olwg ar y rhestr isod!

Dydd Sadwrn, 28 Gorffennaf, 10am-12pm
Sesiynau Celf Dydd Sadwrn yn Nhŷ Pawb
I blant 7-11 oed
£6 yr un neu £4 ar gyfer brodyr a chwiorydd
Mae’n rhaid archebu lle, ffoniwch 01978 292093

Dydd Mawrth, 31 Gorffennaf, 10.30am-12pm
Masgiau Mabinogion yn Amgueddfa Wrecsam
Creu a chymryd y masgiau adref, ar gyfer plant o bob oedran
£1.50 yr un
Does dim angen archebu lle, ffoniwch 01978 297460 i gael rhagor o fanylion

WEDI GWELD TIPIO ANGHYFREITHLON? GADEWCH I NI WYBOD YN SYTH AC YN HAWDD YMA

Dydd Iau, 2 Awst, 1.30-3.30pm
Gwenyn Hapus yn Nhŷ Mawr
Gwneud masgiau a llwybr gwenyn
£2.60 yr un
E-bostiwch countryparks@wrexham.gov.uk i gael rhagor o fanylion

Dydd Gwener, 3 Awst, 2.30-3.30pm
‘Teganau Drygionus’ Dogs Trust yn Llyfrgell y Waun
Gwneud tegan rhaff meddal i gŵn
Am ddim
I archebu eich lle, ffoniwch 01691 772344

Dydd Gwener, 3 Awst, 3-4pm
Dydd Gwener o Hwyl yn Llyfrgell Cefn Mawr
Crefftau syml ar gyfer dwylo bychain
50c i rai o dan 8 oed

Cofiwch wirio’r wythnos nesaf i weld crynodeb arall ar gyfer yr wythnos i ddod!

Wedi gweld tipio anghyfreithlon? Gadewch i ni wybod ar-lein

DDWEDWCH WRTHYM AM DIPIO ANGHYFREITHLON AR-LEIN