Mae yna drît arbennig i ddefnyddwyr llyfrgell ifanc ar 8 Awst pan fydd Ceidwaid Saffari Sw Caer yn ymweld â Wrecsam i’w cymryd ar dri gweithdy Lemwr arbennig iawn.

Fe gânt siwrnai o antur a darganfyddiad o amgylch ynys anhygoel Madagascar – ynys drofannol fechan yng Nghefnfor yr India sydd yn enwog am ei phoblogaeth o Lemyriaid unigryw ac arbennig o ddel, ond sydd mewn perygl.

Bydd tri gweithdy yn cael eu cynnal ar y diwrnod. Bydd y cyntaf yn Llyfrgell Wrecsam am 10am yna yn Llyfrgell Gwersyllt am 11.30am ac yna ymlaen i Lyfrgell Brynteg am 2pm.

WEDI GWELD TIPIO ANGHYFREITHLON? GADEWCH I NI WYBOD YN SYTH AC YN HAWDD YMA

50c yw cost pob digwyddiad, ac maent werth eu gweld.

Bydd angen i chi archebu eich lle, ond brysiwch gan eu bod yn ddigwyddiadau poblogaidd iawn. Ffoniwch 01978 292603 i sicrhau eich bod yn sicrhau eich lle.

FFONIWCH AR EICH FFÔN SYMUDOL

Wedi gweld tipio anghyfreithlon? Gadewch i ni wybod ar-lein