Click and Collect

Ydych chi erioed wedi ystyried masnachu ar eich pen eich hun ond ddim yn siŵr lle i gychwyn?   Os felly, mae gennym stondinau marchnad ar gael ym Marchnad y Cigyddion a allai fod yn lleoliad perffaith i chi gychwyn masnachu.

Mae stondinau ar gael o £10.00 y dydd am y 2 fis cyntaf. Dim ond £55.00 yr wythnos ydi hynny, ac mae stondinau llai ar gael am £30.00 yr wythnos!

GALLWCH GAEL NEWYDDION A GWYBODAETH AR UNWAITH GAN GYNGOR WRECSAM GYDA FY NIWEDDARIADAU.

“Cyfle gwych i ddechrau arni”

Dywedodd y Cynghorydd Terry Evans, Aelod Arweiniol Datblygu Economaidd ac Adfywio:

“Mae hyn yn gychwyn gwych i ddechrau busnes ar gyfer unrhyw un sydd yn chwilio am gyfle i gyrraedd y farchnad ond sydd efallai yn nerfus am arwyddo cytundeb ymrwymiad tymor hir. Mae’r cyfraddau yn arbennig o gystadleuol a’u bwriad yw annog masnachwyr newydd mewn i ganol y dref. Gyda’r cyfleusterau celfyddydau a’r farchnad yn agor y gwanwyn nesaf, mae hwn yn gyfle cyffrous i fod y masnachu yn y farchnad yn Wrecsam.

Felly os ydych chi awydd mynd gam ymhellach, ffoniwch y tîm Marchnadoedd: 01978 292545 neu fel arall ffoniwch 01978 667000 i gael gwybod mwy.

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan Gyngor Wrecsam yn syth bin drwy Fy Niweddariadau.

COFRESTRWCH FI