Mae Cerddoriaeth yn y parc ym Mharc Bellevue wedi ei ganslo oherwydd bod y tywydd gwlyb yn achosi pryderon iechyd a diogelwch

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan Gyngor Wrecsam yn syth bin drwy Fy Niweddariadau.

COFRESTRWCH FI