Recycling Garden Food Waste

Mae’r cyfan yn ymddangos yn syml… rydych yn rhoi’ch biniau allan ar y bore cywir… mae’r lorïau’n dod i’w casglu… rydych yn cadw’r biniau… a dyna ni!

Ond ydych chi erioed wedi meddwl tybed beth sy’n digwydd i’r gwastraff ar ôl hynny? Rydych chi wedi mynd i’r drafferth o’i ddidoli i gyd. Mi fyddai’n bechod peidio â chael gwybod beth sy’n digwydd nesaf…

Rydym wedi penderfynu edrych ar yr hyn sy’n digwydd i’ch gwastraff ‘gwyrdd’ pan fydd yn cael ei ailgylchu’n gywir.

GALL Y DDAU GAM SYML YMA TROI CHI MEWN I ARCHARWR AILGYLCHU!

Beth sy’n digwydd i fy ngwastraff gardd a bwyd?

Mae’r gwastraff yn eich bin gwyrdd (gardd) a’ch cadi ar ymyl y palmant (bwyd) yn mynd i’r Uned Compostio Mewn Cynhwysydd ar Ystad Ddiwydiannol Wrecsam.

Yno caiff ei droi’n gompost cyn cael ei roi yn y Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref lle gallwch ei gasglu am ddim… felly mae’n werth ailgylchu – gallwch gael compost am ddim!

Bydd peth o’r compost hefyd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer prosiectau tirweddu ac adfer safleoedd tirlenwi.

Sori, Uned Compostio mewn Cynhwysydd ddywedoch chi?

Ie, neu IVC i’r arbenigwyr 😉

Yn y bôn, mae Compostio Mewn Cynhwysydd yn broses lle caiff gwastraff gardd a bwyd ei ddidoli a’i falu’n fân cyn cael ei droi’n gompost.

Ar ôl y gwaith didoli a thorri, mae’n cael ei drosglwyddo i system gompostio i’w drin. Ar ôl ei brosesu mae’r compost yn cael ei drosglwyddo i Gaer lle mae’n cael ei drin ymhellach.

Dyma lle caiff y cynnyrch gorffenedig, sy’n cyflawni achrediad BSI PAS 100, ei greu … sy’n golygu ei fod yn ddeunydd cwbl adferedig ac nad yw bellach yn wastraff.

Beth os na fyddaf yn ailgylchu’n gywir?

Os ydych yn rhoi unrhyw un o’r deunyddiau hyn yn y bin anghywir, ni fyddant yn cael cyfle i gael eu hailgylchu a’u troi’n gompost a gallent o bosibl halogi deunyddiau ailgylchadwy eraill.

Mae’n achos go iawn o greu rhywbeth allan o ddim byd… felly y tro nesaf y bydd gennych bentwr o groen tatws neu doriadau o goed conwydd, ceisiwch eu hailgylchu yn gywir.

Mae bron â bod fel ‘cylch bywyd’ gwastraff gwyrdd 🙂

Sut i fod yn archarwr ailgylchu…mewn dau gam syml.

DERBYNIWCH AWGRYMIADAU AILGYLCHU