Y penwythnos hwn, agorir arddangosfa gelf agored arloesol Gogledd Ddwyrain Cymru, sef Arddangosfa Agored Wrecsam – ac rydym yn bwriadu ei agor mewn steil!

Os nad ydych chi’n gyfarwydd a’r fyd bywiog celfyddydau sydd yn Wrecsam, yna dyma’r cyfle perffaith i ddod i weld!

Dros y misoedd diwethaf, mae cannoedd o artistiaid amatur a phroffesiynol o’r ardal leol ac mor bell â Rotterdam a Berlin wedi bod yn cyflwyno ac yn anfon gwaith celf yn barod i’w arddangos yn Tŷ Pawb ac Undegun – y ddau leoliad fydd yn cyd-gynnal yr arddangosfa.

Mae’r canlyniad yn gasgliad amrywiol o waith sy’n ymgorffori pob math o arddulliau a lliwiau a gwead.

GALL Y DDAU GAM SYML YMA TROI CHI MEWN I ARCHARWR AILGYLCHU!

Y noson agored

Bydd yr arddangosfa yn agor i’r cyhoedd ddydd Gwener am 4.30pm hefo ddigwyddiad agored am ddim.

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal ar draws y ddau leoliad a bydd yn cynnwys taith gerdded llusernau LED o Tŷ Pawb i Undegun.

Mae yna amrywiaeth o wobrau i’w dyfarnu ar y noson, gan gynnwys Gwobr y Beirniaid o £1,000; gwobr o £1,000 ar gyfer Ymarfer sy’n Ymgysylltu’n Gymdeithasol; gwobr Cyfryngau Lens-seiliedig o £500; Gwobr y Person Ifanc o £500 a Gwobr y Bobl o £250.

Bydd Thomas Dukes, curadur Oriel Llygad Agored yn Lerpwl, yn beirniadu ceisiadau. Rabab Gazoul, cyd-gyfarwyddwr sefydliadol Gentle / Radical, Caerdydd; a Simon Job, enillydd yr Arddangosfa Wrecsam Agored yn 2017.

Y cynllun am y noson

@Tŷ Pawb
4.30pm – Cyfarfod a sgwrs, lluniaeth. Gwneud llusernau LED (ar agor i bob oed)
5.30pm – Isithiau croeso
6.45pm – Llwybr Lantern o Tŷ Pawb i Undegun

@Undegun
7.00pm – Gwneud bathodynnau, ‘Wrecsam Agored amgen’
7.30pm – Cyhoeddiadau gwobrau
8.00pm – Parti

“Arddangosfa o dalent”

Os na allwch chi wneud y digwyddiad agoriadol, peidiwch â phoeni, bydd yr arddangosfa ar hyd hyd at 16 Rhagfyr ac mae’n rhad ac am ddim i’w weld felly bydd gennych ddigon o gyfleoedd i ddod i edrych.

Hefyd bydd yna bob math o ddigwyddiadau, gweithdai a gweithgareddau ar gyfer pob oedran yn digwydd pan fydd yr arddangosfa yn rhedeg. Cadwch lygad ar wefan Tŷ Pawb am gyhoeddiadau pellach

Meddai’r Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol dros Gymunedau, Partneriaethau, Diogelwch y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol: “Mae Wrecsam Agored yn ddigwyddiad poblogaidd iawn yng nghalendr celfyddydau Wrecsam, ac rwy’n falch iawn y bydd yr Agored eleni yn cael ei chynnal rhwng Tŷ Pawb a Undegun ar yr un pryd.

“Mae Wrecsam Agored yn gyfle gwych i artistiaid amatur a chyfoethog wneud eu gwaith yn erbyn gweithwyr proffesiynol tymhorol, ac mae’n arddangosfa ragorol o rai o’r artistiaid talentog sydd gennym yma yn Wrecsam.”

Cynhelir Arddangosfa Agored Wrecsam 2018 gan Tŷ Pawb ac Undegun, Wrecsam, gyda chymorth Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, THIS Project, East Street Arts a Chyngor Celfyddydau Cymru.

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb

Ewch i wefan Tŷ Pawb yma.

Sut i fod yn archarwr ailgylchu…mewn dau gam syml.

DERBYNIWCH AWGRYMIADAU AILGYLCHU