Ydych chi erioed wedi ystyried troi eich llaw at fywluniadu ond heb gael cyfle neu fagu hyder i fynd amdani?

Os felly, dyma’ch cyfle chi!

Mae sesiynau bywluniadu yn dychwelyd i Dŷ Pawb yn y gwanwyn! Ac mae croeso i ddechreuwyr.

Cynhelir y sesiynau bob dydd Iau, yn dechrau ddydd Iau 23 Mai o 6pm tan 8pm.

£10 y pen / £8 consesiwn / £5 i fyfyrwyr llawn amser

Mae’n rhaid i chi archebu lle: Ffoniwch Tŷ Pawb ar 01978 292093
Tŷ Pawb, Stryt y Farchnad, Wrecsam, LL13 8BB

Am fwy o wybodaeth, ewch i’r rhestr ddigwyddiadau ar Facebook.

Ai Maethu yw’r dewis i chi?

DYSGWCH FWY AM FABWYSIADU