Dros y dyddiau nesaf bydd miloedd o ymwelwyr a channoedd o fandiau o Gymru ac o bedwar ban byd yn dod i Wrecsam i’r gŵyl FOCUS Wales.

Cynhelir y digwyddiad cerddoriaeth rhyngwladol clodwiw mewn nifer o leoliadau o amgylch y dref o ddydd Iau i ddydd Sadwrn yr wythnos hon ac, unwaith eto, bydd Tŷ Pawb yn chwarae rhan fawr yn y gweithgareddau!

Bydd Tŷ Pawb yn cynnal tri llwyfan o gerddoriaeth fyw, tri diwrnod o sgyrsiau rhyngweithiol yn y diwydiant, arddangosfa gelf Bands FC a bydd hefyd yn safle casglu ar gyfer tocynnau gŵyl.

Bydd ein ardal fwyd, bar, siopau ac orielau ar agor ar gyfer busnes trwy gydol yr ŵyl.

Felly p’un a ydych chi eisoes wedi cael eich tocynnau yn barod, neu os ydych chi eisiau dod draw i flasu rhywfaint o awyrgylch yr ŵyl, darllenwch ymlaen i gael gwybod beth y gallwch ddisgwyl ei weld yn Tŷ Pawb dros y penwythnos.

ALLECH CHI WNEUD GWAHANIAETH I FYWYD PLENTYN SYDD MEWN GOFAL?

Cerddoriaeth fyw am ddim yn ystod y dydd

Bob dydd o 10.30am-5.30pm bydd gennym gerddoriaeth fyw AM DDIM (nid oes angen pas gŵyl) ar lwyfan Cwt Bugail ar ddiwedd ardal fwyd Tŷ Pawb.

Ewch i wefan FOCUS Wales i weld pwy sydd yn perfformio yma.

Arddangosfa Bands FC am Ddim

Byddwch yn gallu gweld arddangosfa gyntaf Bands FC yng Nghymru yn ystod FOCUS Cymru yn Oriel 2 yn Tŷ Pawb!

Beth yw Bandiau FC? Bandiau fel Timau Pêl-droed, Timau Pêl-droed fel Bandiau! Mae’n syml ond yn effeithiol iawn! Edrychwch ar eu gwefan i gael blas o’r hyn i’w ddisgwyl.

Mae’r arddangosfa yn rhad ac am ddim ar bob un o dri diwrnod yr ŵyl, ond sylwch y bydd mynediad yn gyfyngedig ar gyfer digwyddiadau cynhadledd ddydd Iau a dydd Gwener 11am-12pm a 2pm-3pm.

2 llwyfan o gerddoriaeth fyw bob nos

Os yw’r adloniant yn ystod y dydd yn eich tywys am fwy o amser, efallai y byddwch am gael tocyn ar gyfer yr adloniant gyda’r nos!

Bydd bandiau gwych yn perfformio ar lwyfan Sgwâr y Bobl ac yn y Gofod Perfformio ar bob un o dair noson yr ŵyl o 5.30pm tan yn hwyr.

Ewch i wefan FOCUS Wales am fwy o wybodaeth am docynnau gŵyl a’r rhestr o berfformwyr.

Cynadleddau rhyngweithiol

Mae amserlen lawn o ddigwyddiadau rhyngweithiol yn cael eu cynnal ym man perfformio Tŷ pawb bob dydd o’r ŵyl.

Bydd y gweithgareddau’n cynnwys paneli a thrafodaethau gydag arbenigwyr o bob sector o’r diwydiant cerddoriaeth, yn ogystal â sesiynau rhwydweithio ‘cyfarfod cyflym’.

Bydd y pynciau’n cynnwys popeth o hyrwyddo eich cerddoriaeth ar y cyfryngau cymdeithasol i ddyfodol lleoliadau cerddoriaeth annibynnol. Mae hefyd sgwrs gyda Bethan Elfyn a Huw Stephens yn ymdrin â ’20 mlynedd o gerddoriaeth Cymru’ ar y dydd Sadwrn!

Bydd angen tocyn Gŵyl arnoch i fynd i ddigwyddiadau’r gynhadledd. Mwy o wybodaeth yma.

Gwelwch rhestr lawn digwyddiadau FOCUS Wales

Mae gan wefan FOCUS Wales bob math o ffyrdd i chi ddal i fyny â’r hyn sy’n digwydd ble yn ystod yr ŵyl-gan gynnwys ap Gŵyl!

Gallwch hefyd gael copi o ganllaw swyddogol yr ŵyl yn Tŷ pawb.

Does unman yn union fel Wrecsam yn ystod FOCUS wales! Gwnewch yn siŵr nad ydych yn colli allan ar y digwyddiad anhygoel yma!

Ai Maethu yw’r dewis i chi?

DYSGWCH FWY AM FABWYSIADU