Ydych chi wedi anghofio pa mor hardd ydi Parc Gwaunyterfyn? Dyma nodyn sydyn i’ch atgoffa…

Mae Wrecsam yn llawn parciau gwych, ond efallai na allwch chi fwynhau pob un ohonynt am sawl rheswm.

Efallai eich bod chi’n cadw at eich parc lleol, neu efallai eich bod yn cael trafferth dod o hyd i’r amser…

Rydym ni’n mynd i gyhoeddi erthyglau blog am ein parciau dros yr wythnosau nesaf. I gychwyn arni, dyma fideo sydyn i’ch atgoffa pa mor hardd ydi Parc Gwaunyterfyn…

Wedi gweld tipio anghyfreithlon? Gadewch i ni wybod ar-lein

DDWEDWCH WRTHYM AM DIPIO ANGHYFREITHLON AR-LEIN