Children Social Care Jobs Wrexham

Oes gennych chi’r ymrwymiad a’r profiad i gyflawni’r swyddi gwerthfawr hyn? Darllenwch ymlaen…

Mae gennym nifer o gyfleoedd gwych i weithio yn ein hadran Gofal Cymdeithasol Plant.

Ar hyn o bryd rydym yn hysbysebu am Swyddogion Diogelu ac Adolygu Annibynnol ac hefyd yn chwilio am Weithwyr Cymdeithasol dawnus i ymuno â’r tîm.

Maent yn swyddi cyffrous gyda chyfleoedd arbennig i’r unigolion iawn. Ac os yw hyn yn apelio atoch chi, hoffwn glywed gennych!

OHERWYDD SETLIAD SIOMEDIG GAN LYWODRAETH CYMRU, MAE RHAID I NI NEUD MWY O DORIADAU. MYNEGWCH EICH BARN…

Mwy o wybodaeth am y rolau…

Fel Swyddog Diogelu ac Adolygu Annibynnol, byddwch yn ein helpu i ddiogelu plant drwy ymateb yn sydyn i’w hanghenion. Mae’n swydd bwysig a byddwch yn ein helpu i gadw pobl ifanc yn ddiogel a chael deilliannau gwell yn y dyfodol.

Mae ein Gweithwyr Cymdeithasol yn helpu teuluoedd drwy’r amseroedd caletaf a gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl. Gall hyn fod yn heriol, ond mae’n rhoi boddhad mawr, a chewch gefnogaeth bob cam o’r ffordd.

Ar gyfer y ddwy swydd byddwch angen sgiliau cyfathrebu ardderchog, profiad o weithio mewn tîm a phrofiad o weithio gyda phlant.

Byddwch hefyd yn deall ac yn gweithio o fewn ein polisïau a’n canllawiau. Gallwch ddarganfod mwy yn y disgrifiadau swydd llawn.

Datblygwch eich gyrfa!

Mae cyfle i ddatblygu eich gyrfa ymhellach hefyd! Cewch yr holl gefnogaeth yr ydych ei angen i gyrraedd y lefel nesaf – p’un ai gynyddu i Lefel 4, rôl rheoli, neu arbenigo fel gweithiwr cymdeithasol ymgynghorol.

I weld y disgrifiadau swydd yn llawn ac i wneud cais, cliciwch ar y ddolen isod os gwelwch yn dda.

I gael sgwrs anffurfiol, ffoniwch 01978 295420 neu 01978 295409.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 2 Tachwedd.

Gwych … Ddangoswch y SWYDD Na… Dw i’n iawn ddiolch