Plumber Plumbing Job Vacancy

Ydych chi’n blymwr cymwys gydag o leiaf blwyddyn o brofiad ar ôl cwblhau eich prentisiaeth?

Os felly, efallai yr hoffech daro golwg ar y swydd hon yr ydym yn ei hysbysebu…

Rydym yn chwilio am Blymwr i wneud gwaith domestig yn ein tai cyngor.

Rydym yn edrych ar ôl 11,200 o dai yn Wrecsam, a bydd y person llwyddiannus yn chwarae rhan wrth wneud yn siŵr bod ein preswylwyr yn hapus ac yn gynnes 🙂

YMGEISIO AM LE MEITHRIN AR GYFER MEDI 2019

Ydych chi’n addas ar gyfer y swydd? Dyma ychydig o wybodaeth bellach…

Ynglŷn â’r swydd

Mae’r swydd hon yn cynnwys gwneud bob math o waith nwy i safon ddiogel a chymwys.

Mae hefyd yn cynnwys gwaith cynnal a chadw o ddydd i ddydd yn ein heiddo, yn ogystal â gosodiadau plymio newydd.

Mae’n rhaid i ymgeiswyr feddu ar ddiploma City and Guilds (neu gyfwerth) mewn Plymio ac o leiaf blwyddyn o brofiad ôl-brentisiaeth.

Mae cymwysterau diogelwch nwy Gas Safe yn ddymunol ond nid yn hanfodol.

Mae trwydded yrru lawn yn hanfodol.

Mae gen i ddiddordeb…..beth nesaf?

I weld y disgrifiad swydd yn llawn ac i wneud cais, cliciwch ar y ddolen isod os gwelwch yn dda.

Y dyddiad cau ar gyfer y swydd hon yw dydd Gwener 8 Chwefror.

Gwych … Ddangoswch y SWYDD Na… Dw i’n iawn ddiolch