Number Cruncher Numbers

Os ydych chi’n dda gyda rhifau, yn frwdfrydig a hunan-gymhellol, gallai’r swydd hon fod yn ddelfrydol ar eich cyfer chi…

Rydym yn hysbysebu am Swyddog Cyllid i roi cyngor a chymorth ariannol i’n Hadran Addysg.

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

Bydd angen sgiliau cyfathrebu ardderchog, sgiliau dadansoddi a rhifedd cryf a phrofiad o weithio mewn amgylchedd cyllid arnoch. Mae’n gyfle gwych i rywun dawnus sy’n dda gyda rhifau!

A hefyd, gall gweithio i’r cyngor fod yn ddewis gyrfaol da – mae fel arfer yn cynnwys pensiwn, lwfans gwyliau da, sefydlogrwydd cymharol a hyblygrwydd.

Y dyddiad cau yw 28 Medi…i wneud cais, cliciwch ar y ddolen isod.

Gwych … Ddangoswch y SWYDD Na… Dw i’n iawn ddiolch