Os ydych yn byw yn agos at ganol y dref mae’n bosibl y bydd gennych ddiddordeb yn y gwasanaeth bws newydd a gafodd ei lansio’n ddiweddar.

Mae dau wasanaeth Cyswllt Tref yn darparu cludiant o ardal Ffordd Yr Wyddgrug ac ardaloedd Rhosnesni/ Maesydre i ganol y dref.

MapLlwybrauCyswlltTref

Mae Cyswllt Tref 1 yn gwasanaethu Lôn Rhosnesni, Maesydre, Stryt y Farchnad, Dôl yr Eryrod, y Stryd Fawr, y Werddon a Gorsaf Fysiau Wrecsam.

Mae Cyswllt Tref 2 yn gwasanaethu Ffordd yr Wyddgrug, Parc Technoleg Wrecsam, Pentre Bach, Ffordd Rhuthun, y Werddon a Gorsaf Fysiau Wrecsam.

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM WYTHNOSOL RŴAN.

Mae tocynnau oedolion yn £1.50, a bydd cardiau teithio rhatach yn cael eu derbyn.

Dywedodd y Cynghorydd David A Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Yn dilyn cwymp cwmni bws amlwg a’r newidiadau a wnaed gan eraill wrth iddynt adolygu eu rhwydweithiau, mae rhannau o ganol y dref wedi eu gadael heb unrhyw fynediad i gludiant cyhoeddus.

“Mae’r Cyswllt Tref newydd yn ailgysylltu rhai o’r cymunedau hyn, ac yn darparu gwell mynediad i ganol y dref a’r prif leoliadau manwerthu.

“Rwy’n falch iawn ein bod wedi llwyddo i sicrhau fod y gwasanaeth hwn yn weithredol yn y cyfnod sy’n arwain at y Nadolig, a gallwn ddarparu mynediad i’r cymunedau hynny sydd wedi bod heb wasanaethau bws ers peth amser.

“Rwy’n gobeithio y bydd y gwasanaeth hwn yn cefnogi’r preswylwyr hynny sydd wedi cysylltu â ni, a chefnogi’r economi leol drwy ddod â mwy o bobl i Ganol Tref Wrecsam.
Dywedodd Christopher Valentine, Rheolwr Gyfarwyddwr Valentine’s Travel Solutions: “Fel perchennog busnes lleol a chyflogwr, rwy’n falch iawn o lansio’r gwasanaeth bws newydd hwn ar gyfer preswylwyr Wrecsam a’r rhai sy’n ymweld â’r dref.

“Mae’r cwmni wedi darparu bws newydd wedi ei lunio’n arbennig i gyd-fynd â’r llwybr teithio, ac mae hyn yn agor pennod gyffrous arall i’n cwmni.”

Meddai’r Cynghorydd Paul Jones, Aelod Lleol Maesydre: “Mae’r dychweliad o’n gwasanaeth bysiau a gollwyd yn newyddion gwych i drigolion Maesydre. Rwy’n annog pawb i ddefnyddio’r gwasanaeth a hoffwn ddiolch i bawb a gweithiwyd yn galed i ddod a’r gwasanaeth bysiau newydd i Wrecsam.

DYWEDWCH EICH DWEUD GADEWCH I BOBL ERAILL BENDERFYNU

Llenwch ein holiadur rŵan, a sicrhewch eich bod chi’n dweud eich dweud am yr arbedion arfaethedig i’r gyllideb.