Wrexham Council Community Support Work

Gwaith ar gael ym mhob ardal yn Wrecsam!

Ydych chi o natur ofalgar? Os felly, gallai’r swyddi yma fod yn berffaith i chi…

Os ydych chi’n chwilio am gyfle newydd, yna efallai yr hoffech chi feddwl am waith gofalu gydag un o’n partneriaid gofal cartref.

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

Mae gofal cartref yn cael ei roi i bobl sy’n dal i fyw yn eu cartrefi eu hunain ond sydd angen ychydig bach o gymorth gyda thasgau’r tŷ, gofal personol neu unrhyw weithgaredd arall er mwyn iddyn nhw allu parhau i fyw’n annibynnol.

Gall darparu gofal a chymorth fod yn yrfa sy’n rhoi boddhad mawr i rywun ac mae rŵan yn amser gwych i ddechrau arni!

Mae nifer o gyfleoedd ar gael ar draws pob ardal yn Wrecsam ac nid oes angen profiad na chymwysterau ar gyfer y rhan fwyaf ohonyn nhw.

A, hefyd…fel bonws ychwanegol, mae’r swyddi’n cynnwys hyfforddiant i wella eich CV. Gall yr oriau gwaith amrywio ac mae modd i chi weithio’n llawn amser neu’n rhan amser. Mae gweithwyr gofal cartref hefyd yn cael eu talu am amser teithio a’r milltiroedd.

Mae pobl arbennig yn ein cymuned leol a beth allai roi mwy o foddhad i rywun na rhoi ychydig o’ch amser a’ch cefnogaeth iddyn nhw?

Y cyfan sydd angen gennych chi ydi ymrwymiad a natur ofalgar. Felly, os ydi hyn yn apelio atoch chi, dilynwch y ddolen isod i weld y cyfleoedd am waith gofal cartref ar hyn o bryd.

Gwych … Ddangoswch y SWYDD Na… Dw i’n iawn ddiolch