Bydd enillwyr Gwobr Gerddoriaeth Cymru yn arwain digwyddiad cerddoriaeth fyw am ddim diwrnod o hyd yn Tŷ Pawb.

Mae Adwaith yn rhan o fil serol o fandiau gorau Cymru a fydd yn perfformio yng nghanolfan gelf Wrecsam fel rhan o Dydd Miwsig Cymru ar ddydd Sadwrn Chwefror 8.

Mae Dydd Miwisg Cymru yn ddigwyddiad blynyddol sy’n dathlu cerddoriaeth Gymraeg, gyda nifer o gyngherddau a gweithgareddau yn cael eu cynnal mewn lleoliadau ledled y wlad.

Yn dilyn llwyddiant digwyddiad y llynedd, mae Tŷ Pawb unwaith eto wedi ymuno â thîm FOCUS Wales i ddod â’r digwyddiad i Wrecsam.

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB.

Y cynllun mawr ar gyfer y diwrnod mawr

Bydd cerddoriaeth fyw a gweithgareddau sy’n addas i deuluoedd o 10am.

Yna am 2.15pm, byddwn yn tiwnio i’r Chwe Gwlad lle byddwch chi’n gallu gweld Cymru V Iwerddon ar y sgrin fawr.

Mae’r gerddoriaeth fyw yn parhau o 5pm gyda bandiau gan gynnwys Adwaith, Eitha Da, CHROMA, Worldcub, Melin Mely a Meilir..

“Rhywbeth i bob oed ei fwynhau”

Dywedodd Aelod Arweiniol Pobl – Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedau, y Cynghorydd Hugh Jones: “Roedd digwyddiad y llynedd yn llwyddiant ysgubol gyda channoedd o bobl o bob oed yn mwynhau gwledd o gerddoriaeth fyw wych. Rydyn ni’n disgwyl mwy o’r un peth eleni gyda hyd yn oed mwy o fandiau Cymreig gorau yn perfformio a digon o weithgareddau yn digwydd trwy gydol y dydd.

“Rydyn ni’n falch iawn o weithio gyda thîm FOCUS Wales unwaith eto i ddod â’r digwyddiad hwn i Wrecsam. Bydd rhywbeth i bawb gydag ystod eang o fandiau a pherfformwyr. Mae Wrecsam yn cyfrannu’n enfawr at y sîn gerddoriaeth Gymreig a gobeithio y bydd cymaint o bobl â phosibl yn dod i fwynhau’r dathliad rhad ac am ddim gwych hwn.”

  • Mae Dydd Miwsig Cymru ei hun yn cael ei gynnal ar Chwefror 7 – bydd digwyddiad Tŷ Pawb yn cael ei gynnal drannoeth – dydd Sadwrn Chwefror 8 – rhwng 10am a hwyr.
  • Nid oes angen archebu tocyn – mae mynediad AM DDIM trwy’r dydd.

Dilynwch Tŷ Pawb ar:
Facebook
Twitter
Instagram

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb