Off Roading

Bydd ardaloedd o amgylch y fwrdeistref sirol yn cael eu monitro’r penwythnos hwn  gan ein bod yn ymwybodol o ddigwyddiadau 4×4 a allai achosi difrod i’n hamgylchedd.   Byddwn yn gweithio gyda Heddlu Gogledd Cymru i sicrhau bod ein coetiroedd gwarchodedig yn cael eu parchu a bod gweithgareddau oddi ar y ffordd yn cadw at y ddeddfwriaeth berthnasol.

Gwnewch yn siŵr eich bod ond yn mynychu digwyddiadau cyfreithiol a drefnwyd yn briodol a dylech fod yn ymwybodol na fyddwn yn oedi cyn erlyn unrhyw un sy’n torri’r ddeddfwriaeth.