Order and Collect

Petai rhywun yn gofyn i chi “Beth allwch chi ei wneud yn eich llyfrgell leol” – beth fyddai eich ateb?

Efallai bod rhai ohonoch chi’n meddwl nad oes llawer mwy i’w wneud yn ein llyfrgelloedd na benthyg, darllen a dychwelyd llyfrau…rydym ni yma i ddweud wrthych eich bod yn anghywir!

I ddangos hyn rydym wedi llunio rhestr o rai o’r digwyddiadau gwefreiddiol a fydd yn cael eu cynnal yn fuan yn llyfrgelloedd ein sir.

Grŵp Darllen Cymraeg

Ydych chi’n aelod o gymuned Cymraeg Wrecsam? Ydych chi’n chwilio am siaradwyr Cymraeg eraill i rannu eich profiadau darllen â nhw? Yna does dim rhaid i chi chwilio ymhellach.

Byddai Llyfrgell Rhiwabon wrth eu boddau’n eich gwahodd i gyfarfod, ddydd Llun, 3 Mehefin, am 3pm, i drafod dechrau grŵp darllen Cymraeg.

Bydd y grŵp hwn yn canolbwyntio ar lenyddiaeth Cymraeg, i gyd-fynd â’r Grŵp Darllen cyfredol. I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch 01978 822002.

Grŵp Babanod a Phlant Bach

Pa ffordd well o ddechrau’r wythnos na gadael i’ch plant redeg o gwmpas am ychydig oriau tra rydych chi’n cael eistedd i lawr a mwynhau paned cynnes gyda rhieni eraill sydd yr un mor flinedig? Does dim.

Cynhelir sesiynau yn llyfrgell Y Waun bob dydd Llun am 9am ac maent yn ffordd wych i chi a’ch plant gwrdd â phobl eraill sydd â diddordeb mewn darllen.

Bydd staff wrth law i’ch helpu i ddewis llyfrau i chi â’ch plant ddarllen hefyd!

Newyddion y Grŵp Darllen

Bydd grwpiau darllen yn cyfarfod yr wythnos nesaf yn Llyfrgell Rhos ar ddydd Llun, 3 Mehefin, 2-3pm, yn Llyfrgell Y Waun ddydd Mawrth, 4 Mehefin, 2-3pm; ac yn llyfrgell Rhiwabon ddydd Mercher, 5 Mehefin am 2.15pm.

Mae ein manylion cyswllt i’w cael ar ein gwefan.

GWNEWCH GAIS AM GLUDIANT I’R YSGOL YM MIS MEDI RŴAN!

Clwb Plant Llyfrgell Coedpoeth

Gall eich plant ddisgwyl sawl peth o Glwb Plant Llyfrgell Coedpoeth – crefftau, lliwio, posau a llawer o hwyl; yn sicr, nid yw’n un i’w fethu!

Cynhelir y sesiwn am ddim ddydd Mawrth, 4 Mehefin, rhwng 3.30pm a 4.15pm ac mae’n rhaid i oedolion fod gyda plant rhwng 3 a 8 mlwydd oed.

Sesiynau Sgwrsio, Iaith a Chwarae yn eich Llyfrgell Leol

Cynhelir sesiynau Sgwrsio, Iaith a Chwarae i rieni a phlant rhwng 0-2 oed yr wythnos nesaf yn llyfrgell Gwersyllt ddydd Mercher, 5 Mehefin rhwng 10am a 11.15am ac yna cynhelir sesiwn yn nes ymlaen yn y diwrnod yn llyfrgell Llai rhwng 1pm a 2.15pm. Cynhelir sesiwn yn llyfrgell Brynteg ar ddydd Gwener 7 Mehefin rhwng 1pm a 2.15pm.

Dyluniwyd y sesiynau am ddim yma i blant 0-2 oed ac mae’n gyfle iddynt rannu straeon, siarad, chwarae, canu caneuon, ac yn bwysicach na dim, mae’n gyfle iddynt gael hwyl. Does dim rhaid archebu, y cyfan sydd angen i chi ei wneud ydi bod yn bresennol.

Crefft Memrwn a Phrintio Diemwntau 5D

Ydych chi’n chwilio am hobi newydd? Ydych chi’n chwilio am rywbeth i’w wneud ar ddydd Iau? Yna mae gennym newyddion da i chi!

Mae Llyfrgell Llai yn cynnal grŵp crefftau am ddim bob dydd Iau, 1-3pm – beth am ddod draw i roi cynnig ar rywbeth newydd?

GWNEWCH GAIS AR-LEIN RŴAN