green bin

Dechreuodd gwasanaeth casglu gwastraff gardd 2021/22 ar 30 Awst, ond os nad ydych wedi cael cyfle eto i gofrestru a’ch bod bellach yn difaru, nid yw’n rhy hwyr i chi ymuno.

Mae’r tâl gwasanaeth wedi ei rewi ar £25 y flwyddyn a bydd y gwasanaeth yn para o’ch dyddiad cofrestru tan 2 Medi 2022, felly cofrestrwch cyn gynted â phosibl i gael y gwerth gorau am arian. Yn syml, gorau po gyntaf y byddwch yn ymuno er mwyn i chi gael mwy o gasgliadau.

Os ydych yn dymuno i’ch bin(iau) gwastraff gardd gael eu casglu gallwch dalu ar-lein ar www.wrecsam.gov.uk/gwastraffgardd

COFRESTRWCH I DALU AM GASGLIADAU BIN

Os byddwch yn cofrestru rŵan, byddwch yn cael 11 mis o gasgliadau, a phe baech yn ei adael am fis arall cyn cofrestru, byddwch yn talu’r un pris am 10 mis o gasgliadau.

Felly mae hi’n well cofrestru rŵan i gael mwy o gasgliadau.

Dywedodd y Cynghorydd David A Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Mae tymor yr hydref bellach wedi cyrraedd, mae’r dail yn disgyn oddi ar goed ac mae pobl yn dechrau clirio’r planhigion marw yn dilyn yr haf, felly mae arnom ni eisiau atgoffa trigolion bod modd iddynt ymuno â’r cynllun casglu gwastraff gardd. Bydd y gwasanaeth yn weithredol tan 2 Medi, 2022 felly mae modd i chi gael misoedd o gasgliadau am £25 os byddwch yn cofrestru’n fuan. Os oes arnoch chi eisiau ymuno, ymwelwch â wrecsam.gov.uk/gwastraffgardd a dilynwch y cyfarwyddiadau i dalu am y gwasanaeth.”

Talwch ar-lein lle bo modd

Talu ar-lein yw’r ffordd hawsaf a mwyaf cyfleus o gofrestru ar gyfer y gwasanaeth, a gallwch wneud hyn ar unrhyw adeg o’r dydd, a bydd ond yn cymryd ychydig funudau i chi.

Os nad yw’n bosibl i chi dalu ar-lein, gallwch ffonio Gwasanaethau Stryd i dalu â cherdyn, ond mae’n debyg y bydd rhaid i chi aros i wneud hynny.

Gadewch 10 diwrnod i’ch sticer gyrraedd

Bydd preswylwyr sy’n cofrestru ar gyfer y gwasanaeth yn derbyn sticer newydd, y bydd angen ei arddangos yn glir ar gaead eich bin. Gadewch 10 diwrnod o leiaf o’r dyddiad rydych yn cofrestru er mwyn derbyn eich pecyn sticer newydd.

Cofrestrwch i dalu i’ch bin gwyrdd gael ei wagio.

RYDW I EISIAU TALU RŴAN