Nifer o gwestiynau ond ddim yn gwybod ble i droi?

A hoffech chi siarad â rhieni a gofalwyr eraill sy’n wynebu heriau tebyg?

Beth am alw heibio yng Nghanolfan Deuluoedd Tŷ Ni yn Wrecsam i gael sgwrs a derbyn cymorth gan bobl mewn sefyllfa debyg?

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

Ar ddydd Gwener (yn ystod y tymor):

  • 30am – 11.30am canolbwyntio ar ADHD / Anhwylderau yn y Sbectrwm Awtistig
  • 30am – 12.30pm canolbwyntio ar PDA (Osgoi Galw Patholegol)

Yng Nghanolfan Deuluoedd Tŷ Ni, 82 Ffordd Rhosddu, Wrecsam LL11 2NP.

Os ydych chi’n awyddus i fynychu, cysylltwch â’r tîm:

Cymorth Rhianta Wrecsam

01978 295670/295677

parenting@wrexham.gov.uk

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION