Recycling Facts Wrexham

Ar gyfer sawl peth mewn bywyd, mae gwybodaeth yn allweddol – ac nid yw ailgylchu’n wahanol. Po fwyaf o wybodaeth sydd gennych chi, y gorau y gwnewch chi ailgylchu… a gydag ailgylchu, mae’n sicr bod digon o bethau i’w gwybod.

Felly gan ystyried hyn, rydym wedi penderfynu rhoi ffaith am ailgylchu ar ein tudalennau Facebook a Twitter bob dydd, i helpu pobl i ddeall ailgylchu yn Wrecsam yn iawn.

Dechreuwyd hyn yr wythnos diwethaf a byddwn yn parhau i wneud hyn dros yr ychydig wythnosau nesaf hefyd, felly arhoswch gyda ni i gael mwy o ffeithiau ailgylchu…

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

Ond am y tro, dyma ein saith neges gyntaf 🙂

Ffaith 1- Gellir ailgylchu hambyrddau prydau parod gyda phlastig eraill ar ymyl y palmant yn eich bocs gwyrdd/bocs canol, ond sicrhewch eich bod wedi eu golchi cyn eu hailgylchu.

Ffaith 2- Pan fyddwch yn ailgylchu tuniau, mae’n haws i ni ailgylchu caead y tun os ydych chi’n ei osod y tu mewn i’r tun gwag glân.

Ffaith 3- Oes rhywbeth wedi llwydo yn eich oergell? Rhowch hwn mewn bag cadi a’i roi yn syth yn eich cadi bwyd mawr yn barod i’w gasglu. Cofiwch fod eich cadi yn cael ei wagu bob wythnos…os rhowch y bwyd yn y bin du, bydd yn sefyll yno am bythefnos ac yn dechrau drewi.

Ffaith 4- A oeddech chi’n gwybod bod tair canolfan ailgylchu yn Wrecsam lle gallwch ailgylchu llawer iawn o bethau, gan gynnwys batris car?

Ffaith 5- Gofynnwyd i ni yn ddiweddar, “ydw i’n gallu ailgylchu poteli diaroglyddion rholio?” Yr ateb yw YDYCH, rydych chi yn gallu eu hailgylchu! Rhowch nhw yn eich bocs ailgylchu du/y bocs isaf.

Ffaith 6- Gellir ailgylchu tybiau menyn a margarîn gyda phlastig eraill ar ymyl y palmant yn eich bocs gwyrdd/bocs canol.

Ffaith 7- Oes gennych chi bryd parod heb ei fwyta? Gellir ailgylchu’r bwyd yn eich cadi bwyd, a gallwch ailgylchu unrhyw focsys cardbord a phlastig hefyd…ond sicrhewch eu bod nhw’n lân yn gyntaf.

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION