Recycling Tips Facts Wrexham Council

Rydym yn dal i anfon ffaith ailgylchu bob dydd ar ein tudalennau Facebook a Twitter…rhag ofn eich bod wedi methu un o’r rhain, dyma saith ffaith arall am ailgylchu i chi bori drwyddynt 🙂

Ffaith 1- NI ELLIR ailgylchu bagiau neges/bagiau bwyd ar ymyl y palmant ar hyn o bryd. Gweler ein rhestr ailgylchu plastig yma.

Ffaith 2- Gellir ailgylchu poteli sy’n chwistrellu o’r ystafell ymolchi neu’r gegin gyda phlastig eraill ar ymyl eich palmant yn eich bocs gwyrdd/bocs canol.

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

Ffaith 3- A ydych chi’n archebu pethau ar y we? Cofiwch, gellir ailgylchu bocsys cardbord ar ymyl y palmant…ond gwnewch yn siŵr eich bod yn tynnu unrhyw bapur swigod neu bolystyren oddi arnynt.

Ffaith 4- Awydd hufen iâ? Os yw’n braf, mae hufen iâ yn berffaith, ond beth ydych chi’n ei wneud gyda’r ffon bren? Gall y rhain, fel unrhyw gytleri pren, gael eu hailgylchu yn eich cadi bwyd!

Ffaith 5- Gellir ailgylchu basgedi ffrwythau plastig gyda phlastig eraill ar ymyl y palmant yn eich bocs gwyrdd/bocs canol…ond ni ellir ailgylchu ffilm a phapur swigod, felly tynnwch y rhain cyn eu hailgylchu os gwelwch yn dda.

Ffaith 6- Ni ellir ailgylchu cynwysyddion Tupperware/plastigau caled fel bocsys bwyd ar ymyl y palmant, ond a oeddech chi’n gwybod eich bod chi’n gallu ailgylchu’r eitemau hyn yn un o’r tair canolfan ailgylchu yn Wrecsam? (Fodd bynnag, ail-ddefnyddiwch yr eitemau hyn gymaint â phosibl ac ailgylchu Tupperware sydd wedi torri yn unig)

Ffaith 7- Oes gennych chi aelod o’r teulu sy’n ffyslyd a ddim yn bwyta’u bwyd? Ŵyr, wyres, plentyn neu frawd neu chwaer, sicrhewch fod yr holl wastraff yn cael ei ailgylchu yn eich cadi bwyd.

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION