Mae gennym westai enwog ar y ffordd…

Bydd Sian Lloyd, y cyflwynydd teledu Cymraeg a’r daroganwr tywydd yn ymweld â Thŷ Pawb ddiwedd yr wythnos hon i nodi ei rôl newydd fel llysgennad y marchnadoedd a chyfleusterau cymuned a chelfyddydau.

Sian yw’r ferch tywydd sydd wedi gwasanaethu hiraf yn y DU, ac wedi ymddangos ar ITV am fwy na 24 mlynedd. Mae hi hefyd yn llysgennad brwd dros yr iaith Gymraeg, diwylliant Cymreig a’r celfyddydau yng Nghymru.

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

Bydd hi’n dod i ymweld yn ystod paratoadau ar gyfer yr arddangosfa GWAITH-CHWARAE – darn o gelf yn seiliedig ar faes chwarae rhyngweithiol, a fydd yn cofnodi’r hanes pwysig o chwarae yn Wrecsam.

Bydd ei hymweliad yn cymryd lle yn ystod ein Diwrnod Chwarae blynyddol, a bydd hyn yn rhoi cipolwg ardderchog iddi o’r ffordd mae Wrecsam yn dathlu hawl plant i chwarae.

Dywedodd Sian: “Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at ymweld â Wrecsam ddiwedd yr wythnos i gael gweld y gwaith tu ôl i arddangosfa GWAITH-CHWARAE Tŷ Pawb.

“Mae chwarae a chelfyddydau yn chwarae rhan fawr ym mywydau a datblygiad plant a phobl ifanc, ac edrychaf ymlaen at weld sut fyddent yn dod ynghyd fel rhan o’r arddangosfa.

“Bydd fy ymweliad â Thŷ Pawb yn amserol iawn, gan y byddaf yno ar gyfer Diwrnod Chwarae 2019 – felly rwy’n siŵr y bydd digon i’w weld yng nghanol y dref yn ystod y dydd!”

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol: “Rydym yn falch iawn bod Sian wedi cytuno i fod yn llysgennad Tŷ Pawb, ac rwy’n siŵr y bydd paratoadau ar gyfer yr arddangosfa GWAITH-CHWARAE yn rhoi cyfle gwych iddi gael gweld ychydig o’r gwaith y mae Tŷ Pawb yn ei gyflawni fel cyfleuster.”

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION