A483

A483 Cyffordd 7 (Cyfnewidfa’r Orsedd) gwaith i roi wyneb newydd ar y ffordd.

Mae Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru (NMWTRA) wedi cyhoeddi bod gwaith mawr i roi wyneb newydd ar ffordd A483 Cyffordd 7 Cyfnewidfa’r Orsedd wedi’i drefnu am 9 wythnos o 5 Chwefror ymlaen.

Mae’r gwaith yn cynnwys:

• tynnu wyneb y ffordd sydd wedi treulio,
• trwsio a/neu adnewyddu’r slabiau concrid gwaelodol
• rhoi wyneb newydd ar y ffordd gan ddefnyddio gwell cynnyrch

Ydych chi’n ddioddefwr siarc benthyg arian? Ffoniwch 0300 123 311.

A fydd yr A483 yn cau o gwbl yn ystod y gwaith?

Bydd y ffordd yn cau yn gyfan gwbl dros nos ar adegau penodol yn ystod y rhaglen er mwyn gosod a datgymalu’r system rheoli traffig dros dro sy’n ofynnol i ymgymryd â’r gwaith. Bydd y ffordd yn cau yn gyfan gwbl dros nos ar ddiwedd y rhaglen waith hefyd er mwyn gallu gwneud gwaith trwsio a rhoi wyneb newydd ar y croesbwynt.

Bydd dargyfeiriadau ar waith pan fydd y ffordd ar gau.

Mae angen gwneud y gwaith oherwydd bod wyneb y ffordd wedi dod i ddiwedd ei hoes. Unwaith y bydd y gwaith trwsio wedi’i gwblhau, ni fydd gan y wyneb newydd unrhyw uniadau ardraws sy’n achosi lefel annerbyniol o sŵn wrth yrru ceir drostynt. Bydd y gwaith hefyd yn lleihau yn sylweddol unrhyw achosion o gau’r ffordd yn ddirybudd i wneud gwaith trwsio brys ar y rhan hon o’r A483.

Dywedodd y Cynghorydd David A Bithell, Dirprwy Arweinydd sy’n gyfrifol am gludiant strategol, “Er ein bod yn croesawu’r cyhoeddiad ynglŷn â’r gwaith hwn, bydd yn achosi anghyfleustra i ddefnyddwyr y ffordd brysur hon.

“Dylech ganiatáu mwy o amser ar gyfer eich siwrnai.

“Bydd gyrru ar y darn hwn o’r briffordd yn brofiad mwy pleserus ar ôl i’r gwaith gael ei gwblhau”

Gallwch ddarllen mwy am y gwaith hwn ar wefan NMWTRA

O ran costau byw, gallai gwneud yn siwr eich bod yn hawlio yr holl gymorth a chefnogaeth y mae gennych hawl iddo wneud gwahaniaeth mawr.

HAWLIWCH YR HYN SY’N DDYLEDUS I CHI