Gallai arian mawr ar gyfer cerddorion newydd yng Ngogledd Cymru fod ar y llyfrau yn dilyn cyhoeddiad yn Ffocws Cymru yn Wrecsam yr wythnos hon.

Mae’r Sefydliad PRS – prif ariannwr mewn cerddoriaeth a thalent newydd – wedi ymuno gyda Chyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru i ddarparu grantiau i’r cerddorion hynny sy’n cyrraedd man canolog yn eu gyrfa, drwy’r ‘Gronfa Gerddoriaeth Momentwm.

EWCH YN WYRDD – DEWISWCH FILIAU TRETH CYNGOR DI-BAPUR…

Ar ôl gweld llwyddiant aruthrol eisoes yn Lloegr lle mae Years & Years, Bugzy Malone, Yungen ac Anna Meredith wedi cael budd o’r arian ar frig eu gyrfa, bellach gall talent gorau Wrecsam a Chymru gael cyfle i newid eu bywyd.

Mae hyn yn dilyn y cyhoeddiad y mis diwethaf bod Creative Scotland hefyd yn bartner ‘Momentum Music Fund’. Bydd y partneriaid hyn o Gymru a’r Alban yn cyfrannu arian ac arbenigedd i’r gronfa unigryw hon. Gall artistiaid a leolwyd yn unrhyw le yn y DU nawr ymgeisio am arian Momentwm i gefnogi gweithgareddau fel recordio, mynd ar daith a marchnata.

Bydd grantiau yn amrywio o £5,000 i £15,000 ac yn helpu i ddatblygu eu datblygiad creadigol a busnes.

Hyd yma mae’r arian wedi helpu i gynhyrchu dros 160 albwm i 270+ artist, a gweld 1,000 o sioeau byw yn cael eu perfformio o ganlyniad i’r grantiau.

Dywedodd Vanessa Reed, Prif Swyddog Gweithredol Sefydliad PRS, “Rydym wrth ein bodd yn cyhoeddi’r bartneriaeth newydd hon fydd yn ymestyn ac yn cryfhau ein Cronfa Cerddoriaeth Momentwm arloesol.

Meddai Lisa Matthews-Jones, Rheolwr Portffolio, Cyngor Celfyddydau Cymru, “Mae darparu cyfleoedd i dalent Cymreig o bob cefndir i gyflawni eu potensial yn flaenoriaeth enfawr i ni.

“Gan weithio gyda chydweithwyr yn Llywodraeth Cymru a sector cerddoriaeth y DU, rydym yn gyffrous i gefnogi Momentwm fel menter datblygu arall ar gyfer cerddorion newydd i sicrhau gyrfa a chysylltu eu cerddoriaeth i gynulleidfaoedd newydd.”

Y dyddiad cau nesaf ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw 29 Mai 2018 am 6.00pm.

I gael mwy o wybodaeth ewch i www.prsfoundation.com.

Cyflym, effeithlon ac yn dda am yr amgylchedd – dewiswch filiau Treth Cyngor di-bapur trwy FyNghyfrif

COFRESTRWCH AM FILIAU DI-BAPUR