Traders

Rydym yn cymryd rhan yn yr ymgyrch Caru Eich Marchnad Leol eleni a rhwng 17 Mai a 31 Mai bydd llawer o bethau difyr i bobl o bob oed eu mwynhau ym mhob un o’n marchnadoedd.

Mae’r ymgyrch yn annog pawb i gefnogi eu marchnad leol a chymryd rhan mewn gweithgareddau am ddim.

Mae pedair marchnad yn Wrecsam – y Cigyddion, y Farchnad Gyffredin, Tŷ Pawb a marchnad Dydd Llun – a bydd gan bob un rhywbeth i’w gynnig yn ystod y pythefnos.

EWCH YN WYRDD – DEWISWCH FILIAU TRETH CYNGOR DI-BAPUR…

Bydd paentio wynebau, cerddoriaeth fyw, gweithdai celf oedolion, arddangosiadau coginio,
gweithgareddau i blant a helfa drysor ar draws pob un o’r tair marchnad dan do.

Gallwch weld yr amserlen lawn o weithgareddau drwy glicio yma

Cyflym, effeithlon ac yn dda am yr amgylchedd – dewiswch filiau Treth Cyngor di-bapur trwy FyNghyfrif

COFRESTRWCH AM FILIAU DI-BAPUR