A483

Atgoffa:

Bydd gwaith ail-wynebu yn dechrau ar Ffordd y Ffair ddydd Llun, Awst 19, ac mae disgwyl i’r gwaith bara am dair wythnos.

Bydd y gwaith yn achosi aflonyddwch yn ystod y dydd gan y bydd yn rhaid cau’r ffordd i’r ddau gyfeiriad o 8.30am tan 5pm bob dydd. Bydd arwyddion dargyfeiriadau ar waith.

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

Preswylwyr a busnesau yn unig fydd yn gallu cael mynediad at y ffordd yn ystod y dydd.

Bydd y ffordd yn agored gyda’r nos o tua 5pm ymlaen, ni fydd hyn yn cael effaith ar fusnesau yn yr ardal.

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION