Cyllid ar gyfer y digwyddiad ar gael

Heddiw, rydym yn cyhoeddi arian o hyd at £1,000 ar gyfer grwpiau cymunedol neu unigolion i gynnal digwyddiad sy’n arddangos cymunedau a diwylliant Wrecsam fel rhan o #Wrecsam2025 (ein cais i fod yn Ddinas Diwylliant 2025)

Nid ydym eisiau rhoi gormod o fanylion am gynnwys y digwyddiad – wnawn ni adael i chi fod mor greadigol â phosib.

Dylai’r digwyddiad fod yn seiliedig ar themâu gweledigaeth Wrecsam ar gyfer bod yn Ddinas Diwylliant y DU 2025

  • Canolbwynt masnach a digwyddiadau yng Ngogledd Cymru
  • Prifddinas Chwarae y DU
  • Cartref pêl-droed Cymru
  • Arweinwyr yn arloesi
  • Iaith Gymraeg a threftadaeth
  • Dathlu amrywiaeth diwylliannol

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau a Phartneriaethau yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam: “Wrth gynnal digwyddiadau cymunedol, gallwn arddangos y talent sydd gan Wrecsam, a dangos cefnogaeth ar gyfer y cais Dinas Diwylliant. “Mae yna frwdfrydedd a chwilfrydedd am y cais yn Wrecsam ar hyn o bryd, ac rydym eisiau datblygu hyn a chael gymaint o bobl â phosib i gymryd rhan a chefnogi’r cais.”

Ychydig fwy o sylwadau:

  • Gallwch wneud cais am hyd at £1,000 i gynnal digwyddiad.
  • Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau ar gyfer digwyddiadau ledled y sir.
  • Mae’n rhaid i’r digwyddiad gael ei gynnal rhwng mis Ionawr a mis Mai 2022.

Nid yw arian yn cael ei warantu a bydd y ceisiadau yn cael eu beirniadu gan ein panel a fydd yn chwilio am greadigrwydd, gweledigaeth, effaith a darpar leoliadau digwyddiadau y ceisiadau a gyflwynwyd.

Os oes gennych ddiddordeb neu os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch ag aelod o’r tîm drwy anfon neges e-bost at Wrecsam2025@wrexham.gov.uk

Am fwy o wybodaeth ar ein cais #Wrecsam2025 i ddod yn Ddinas Diwylliant yn 2025 cliciwch yma