White Ribbon

Mae’r Dirprwy Maer, y Cynghorydd , y Cynghorydd Brian Cameron, wedi ymuno gyda dynion a merched ledled Wrecsam a Chymru i gefnogi Ymgyrch Rhuban Gwyn 2021.

Derbyniodd faner swyddogol Rhuban Gwyn yn gynharach heddiw. Codir y faner uwch ben Neuadd y Dref ar ddechrau’r ymgyrch ddydd Iau, 25 Tachwedd 2021, a bydd yn cyhwfan yno am 16 diwrnod. Caiff y balconi ei oleuo gan olau gwyn ar gyfer yr ymgyrch yn ogystal.

Dewch i weithio ym maes gofal cymdeithasol, er mwyn eich cymuned.

Nod yr ymgyrch yw dod â thrais yn erbyn merched i ben.

Mae’r Dirprwy Maer, y Cynghorydd, “Ers llofruddiaeth erchyll Sarah Everard yn gynharach eleni, mae yna lawer o ddynion wedi bod yn sefyll yn gadarn yn erbyn trais yn erbyn merched, ac ’rwyf yn falch o gael ymuno â hwy.

“Byddaf yn gwisgo’r rhuban gwyn gydol yr ymgyrch, yn arbennig pan fyddaf yn ymgymryd â’m dyletswyddau fel dirprwy Maer, a byddaf yn annog pawb ’rwy’n ei gyfarfod i wneud addewid i beidio byth â chyflawni trais yn erbyn merched, nac i’w esgusodi na chadw’n dawel amdano.”

“Ymunwch â mi i wisgo Rhuban Gwyn am yr wythnosau nesaf, a gweithredwch i sicrhau y gall ymgyrch #AllMenCan wneud ei ran i ddod â thrais yn erbyn merched i ben.”

Gwylnos Goleuni ar Grîn Llwyn Isaf

Gwahoddir y cyhoedd i ddod i Wylnos Oleuo yn Llwyn Isaf, nos Iau am 7pm. Gwisgwch ruban gwyn a defnyddiwch y golau ar eich ffonau symudol neu dortsh i ddangos eich cefnogaeth i’r ymgyrch i ddod â thrais yn erbyn merched a cham-drin domestig i ben am byth.

Gellwch ddarllen mwy am hyn yma.

Os ydych chi’n chwilio am yrfa newydd ac os hoffech chi helpu pobl yn eich cymuned, ystyriwch swydd gofal cymdeithasol.

DOD O HYD I SWYDDI GOFALU LLEOL