Wrexham Council News

Efallai y byddwch yn cofio o’n herthygl newyddion blaenorol y bod Cyngor Wrecsam yn sefydlu Ysgol Gynradd Cyfrwng Cymraeg newydd.

I ddechrau, bydd yr ysgol yn rhannu safle Ysgol Hafod y Wern ar Ffordd Deva, Wrecsam dros dro o fis Medi 2019 …cyn symud i’r safle Ysgol Parc Borras.

Rydym nawr yn ceisio enwebiadau gan lywodraethwyr profiadol sydd â diddordeb mewn eistedd ar y corff llywodraethu dros dro.

Mae hon yn swydd hynnod bwysig ac – os ydych chi’n credu bod gennych yr ymrwymiad a’r sgiliau – hoffem glywed gennych.

Am ragor o wybodaeth, darllenwch y llythyr hwn gan ein Pennaeth Addysg, Ian Roberts…

LAWRLWYTHWCH Y LLYTHYR