Gyda hanner tymor bron â chyrraedd, mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam unwaith eto wedi llunio llyfryn o weithgareddau sy’n rhoi gwybodaeth am y nifer o weithgareddau sy’n digwydd yn Wrecsam a’r cyffiniau i gadw ein pobl ifanc yn brysur.

O ddigwyddiadau yn ein parciau gwledig i ddigwyddiadau yn Amgueddfa Bwrdeistref Sirol Wrecsam ac yn ein llyfrgelloedd, mae digon i’w wneud ar draws y fwrdeistref sirol ac mae llawer yn rhad ac am ddim neu’n costio ychydig iawn.

OHERWYDD SETLIAD SIOMEDIG GAN LYWODRAETH CYMRU, MAE RHAID I NI NEUD MWY O DORIADAU. MYNEGWCH EICH BARN…

Os ydych am gael eich copi eich hun, anfonwch e-bost at fis@wrexham.gov.uk a byddant yn anfon e-bost atoch gyda chopi am ddim.

Mae rhaid i ni neud mwy o doriadau… a gofyn i dalwyr treth am fwy o arian. Ond cyn i ni fynd ymlaen, rydym ni yn eisiau’ch barn.

DWI ISIO MYNEGI FY MARN DOES DIM OTS GEN I