Best Dressed Window

Mae digon o amser ar ôl i fusnesau yn Wrecsam roi cynnig ar gystadleuaeth y Ffenest Orau wedi’i Haddurno sy’n dilyn un thema – yr Hydref.

Mae hon fel arfer yn fwy cyffredin yn y sector manwerthu, ond mae’r gystadleuaeth ar agor i holl fusnesau canol y dref i wneud ymdrech arbennig i addurno eu ffenestri.

Diogelu’r bobl yr ydych yn eu caru, lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG.

Mae rhai eisoes wedi mynd ati’n frwd i gymryd rhan yn y gystadleuaeth ac mae siopau, cwmnïau tacsis a deintyddion wedi gwneud yn barod:

 • Siop Elusen Sense, Stryt y Rhaglaw
 • Primark, Stryt y Rhaglaw
 • Beauty Box, Stryt y Banc
 • Snip and Tuck, y Farchnad Gyffredinol
 • No. 27 House of Beauty, Stryt Caer
 • Geeks Barbers, 24 Stryt Siarl
 • Apollo Taxis, Stryt Siarl
 • Gwesty’r Wynnstay Arms Hotel, Stryt Yorke
 • Barnardo’s, Dôl yr Eryrod
 • Wrexham Fish Bar, Stryt Egerton
 • New Wave Hair, Stryt Siarl
 • Practis Deintyddol Talking Teeth, Stryt Caer
 • The Entertainer, Dôl yr Eryrod
 • Gerrards Bakery, Stryt y Syfwr
 • Gerrards Bakery, Stryt yr Arglwydd
 • Atelier, Stryt y Syfwr
 • Magic Dragon Brewery Tap, Stryt Siarl
 • Igam Ogam, Arcéd Owrtyn

Mae’r gystadleuaeth ar agor tan 31 Hydref a gall unrhyw un sydd â busnes yng nghanol y dref gymryd rhan. Os ydych chi yng nghanol y dref yn yr wythnosau nesaf, beth am fynd i weld yr ymdrechion i weld pa mor greadigol mae pawb wedi bod?

Bydd yr enillydd yn cael ei ddewis gan y cyhoedd, a fydd yn gallu casglu ffurflen bleidleisio ym mhob un o’r busnesau sy’n cymryd rhan.

Bydd yr enillwyr yn cael tlws wedi’i ysgrythu, a fydd gobeithio yn cael ei arddangos yn eu ffenestri buddugol! Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi ddydd Gwener, 6 Tachwedd, a bydd Maer Wrecsam yn cyflwyno’r gwobrau.

Os hoffech chi gymryd rhan, ffoniwch 01978 292538 neu anfon e-bost at events@wrexham.gov.uk

Lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG ….a helpwch i gadw Wrecsam yn ddiogel yr hydref yma.

Lawrlwythwch yr ap GIG