Os ydych am ddefnyddio’r A483 Y Waun hyd at yr A5 i Langollen a Corwen, ddylech fod yn ymwybodol o’r ffaith bydd Heddlu Gogledd Cymru yn osgordd llwythi annormal at y Fferm Gwynt ym Mrenig yn ddyddiol.

Bydd y gwaith yn debyg i barhau am 14 wythnos, ac mae anghyfleusterau yn debygol – buasem yn ddiolchgar am eich amynedd os bydd y gwaith hwn yn effeithio arnoch.

Dwedwch sut y medrwn ni ateb i’r heriau tai dros y pum mlynedd nesaf.

DW I EISIAU CYNNIG FY MARN AR DAI