I ddathlu deng mlynedd ers i Dyfrbont Pontcysyllte ac 11 milltir o goridor camlas gaeld eu cofrestru fel Safle Treftadaeth y Byd UNESCO, mae nifer o brosectiau celf wedi cael eu cyflawni ledled y rhanbarth yn 2019, gan ddefnyddio tirlun a threftadaeth yr ardal fel ysbrydoliaeth.

Bydd y gwaith celf gwych sydd wedi’i greu gan bobl lleol i’w weld mewn arddangosfa arbenning yn Nhŷ Pawb, Wrecsam o ddydd Gwener, Tachwedd 22 hyd at dydd Sul, Ionawr 5.

Cliciwch yma i gael rhestr lawn o ddigwyddiadau sydd I ddod!

Derbyniwch y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf yn syth i’ch mewnflwch.

COFRESTRWCH FI RŴAN