Physical Job Working Outdoors

Dyma rai o鈥檔 swyddi diweddaraf a fyddai efallai o ddiddordeb i chi 馃檪

Gweithredwyr Strydwedd

Ydych chi eisiau swydd actif, sy鈥檔 eich helpu chi i gadw鈥檔 heini? Os ydych chi鈥檙 math o unigolyn y byddai鈥檔 well gennych fod allan yn yr awyr agored nac wedi eich cyfyngu i waith swyddfa, gallai hyn fod yn addas i chi. Mae gweithredwyr Strydwedd yn darparu ystod o wasanaethau, gan gynnwys llwytho gwastraff/ailgylchu a gyrru cerbydau nwyddau trwm, cynnal a chadw priffyrdd, glanhau strydoedd a chynnal a chadw tiroedd. Edrychwch ar y swydd-ddisgrifiad yn llawn…
Dyddiad cau 22/11/2019

Athro/Athrawes Cyfnod Sylfaen

Mae Ysgol Gynradd Rhosddu angen Athro/Athrawes rhan amser ar gyfer dosbarth Blwyddyn 1. Mae hon yn swydd dros dro a fydd yn gweddu rhywun a fydd yn gweithredu arwyddair ein hysgol 鈥楪ofalu, Ysbrydoli, Cyflawni鈥. Allwch chi ragori yma?
Dyddiad cau 22/11/2019

GWELD Y SWYDDI DIWEDDARAF

Gweithiwr cymdeithasol x3

Wrth weithio o fewn ein T卯m Plant Dan Ofal a Gadael Gofal, bydd y person iawn yn dod ag egni a brwdfrydedd am gefnogi teuluoedd. Byddwn yn rhoi cefnogaeth ardderchog i chi, yn ogystal 芒 mynediad i gyfleoedd hyfforddiant a datblygu. Ydych chi eisiau gwybod mwy?
Dyddiad cau 22/11/2019

Cymhorthydd Dysgu 鈥 Lefel 1

Rydym yn chwilio am Gymhorthydd Addysgu hyblyg, brwdfrydig a llawn cymhelliant i weithio un diwrnod yr wythnos yn y dosbarth Meithrin yn Ysgol Gynradd Alexandra. Ai hon yw鈥檙 swydd i chi?
Dyddiad cau 25/11/2019

Wel, a oedd gennych ddiddordeb yn unrhyw un o鈥檙 swyddi hyn? Sicrhewch eich bod yn cadw llygad o dro i dro鈥mae ein tudalen swyddi yn cael ei diweddaru鈥檔 rheolaidd 馃檪

Yn aml, mae swyddi gwag mewn addysg, tai, glanhau, gwasanaethau i gwsmeriaid, TG a gofal cymdeithasol, i enwi ond y rhai!

Gall gweithio i鈥檙 cyngor fod yn ddewis gyrfaol da 鈥 mae fel arfer yn cynnwys pensiwn, lwfans gwyliau da, a sefydlogrwydd cymharol.

Eisiau gweld mwy?

GWELD Y SWYDDI DIWEDDARAF