Exhibition

Rydym yn gyffrous i rannu gyda chi fanylion ein harddangosfa nesaf, Misshapes: The Making of Tatty Devine.

Ddydd Gwener 24ain Medi o 6pm, rydym yn croesawu pob aelod o’r cyhoedd i gael golwg gyntaf ar yr arddangosfa. Yna mae’r arddangosfa’n parhau rhwng 25 Medi a 13 Tachwedd 2021.

Trefnwch eich apwyntiad brechlyn Covid-19 ar-lein.

Yr arddangosfa hon yw’r gyntaf am y ddeuawd ddylunio, Harriet Vine a Rosie Wolfenden. Mae’n fraint i Harriet ddod i’r lansiad a bydd yn rhoi sgwrs am ddim am arfer Tatty Devine fel rhan o ddigwyddiadau’r noson. Bydd hwn yn gyfle unigryw i glywed yn uniongyrchol gan un o ddylunwyr enwocaf y DU.

Drannoeth, bydd Harriet hefyd yn arwain gweithdy gwneud gemwaith. Gellir gweld manylion am yr hyn i’w ddisgwyl o’r gweithdy sut i archebu lle yma.

Amser ar y blaen

Mae gemwaith datganiad Tatty Devine bob amser ar y blaen. Mae eu gemwaith yn adrodd straeon ac yn cynhyrchu sgwrs. Yr haf hwn bydd Misshapes: The Making of Tatty Devine, yn ystyried pŵer creadigrwydd a dylunio arloesol ym Mhrydain, ochr yn ochr â’r hudoliaeth a’r hiwmor y mae Tatty Devine yn adnabyddus amdanynt.

Mae’r arddangosfa’n ymwneud â’r ddeuawd ddylunio, Harriet Vine a Rosie Wolfenden, a gyfarfu yng Ngholeg Celf Chelsea a sefydlu Tatty Devine pan wnaethant raddio ym 1999. Yn fuan dechreuon nhw fasnachu o stondin farchnad yn nwyrain Llundain a datblygu arddull llofnod a welodd nhw canmoliaeth yn Vogue a’i stocio yn Harvey Nichols a Whitsles o fewn y flwyddyn. Fe wnaethant ddarganfod acrylig wedi’i dorri â laser ar daith i Efrog Newydd yn 2001. Ar ôl dychwelyd, fe wnaethant fuddsoddi mewn peiriant torri laser, nas defnyddiwyd yn aml mewn gemwaith bryd hynny, a roddodd ryddid creadigol iddynt wedyn i wthio’r ffiniau. Rhywbeth maen nhw’n parhau i’w wneud hyd heddiw.

Emwaith chwareus llawn dop o bersonoliaeth

Yn y blynyddoedd cynnar, roedd technegau Tatty Devine, ei dull anarchaidd ddiarwybod yn atseinio gyda diwydiant a’r cyhoedd a oedd eisiau rywbeth gwahanol i’r cynhyrchion masnacheiddiedig, masgynhyrchu a oedd ar gael. Roedd troi gwrthrychau tafladwy fel plectrums gitâr ac addurniadau cacennau yn emwaith chwareus llawn dop o bersonoliaeth yn atseinio gyda phobl ac yn arwain at gefnogwyr ledled y byd, ynghyd â chydweithrediadau â cherddorion, artistiaid a dylunwyr ffasiwn.

20 mlynedd ar ôl gemwaith arloesol wedi’i dorri â laser, mae eu holl ddarnau’n dal i gael eu gwneud â llaw yn y DU. Maent yn parhau i fod yn berthnasol yn ddiwylliannol wrth iddynt barhau i ddylunio darnau beiddgar ar gyfer ymgyrchoedd sy’n agos at eu calonnau, megis Cymdeithas Fawcett, Comic Relief a Battersea Cats and Dogs Home, ac maent yn eiriolwyr angerddol dros bŵer creadigrwydd.

Bydd Misshapes yn cynnwys dros 100 o ddarnau o’r 20 mlynedd diwethaf, o’r cyffiau lledr cynnar a gwregysau piano i fersiynau dau fetr anferth o’u ‘hits mwyaf’ gan gynnwys cimwch enfawr, parot a deinosor, ochr yn ochr â llyfrau braslunio, effemera a dwy ffilm newydd. Darnau mwy newydd hefyd sy’n dangos sut mae Tatty Devine yn parhau i gofleidio technoleg a sifftiau diwylliannol.

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau, Partneriaethau, Amddiffyn y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol Cyngor Wrecsam: “Rydym yn falch iawn o groesawu arddangosfa deithiol fawr arall y Cyngor Crefftau i Wrecsam. Mae Tatty Devine wedi cronni dilyniant enfawr ledled y wlad dros yr 20 mlynedd diwethaf ac maent bellach ymhlith dylunwyr enwocaf y DU, fodd bynnag, nid oes angen i chi fod yn gyfarwydd â’u stori i fwynhau’r arddangosfa hon. Mae’n gasgliad chwareus a lliwgar o greadigaethau hynod ac eiconig, dros 100 i gyd, felly bydd digon i’w weld a’i fwynhau ar gyfer pob oedran. ”

Mae gwneud apwyntiad i dderbyn brechlyn Covid-19 yn haws nag erioed o’r blaen.

TREFNWCH APWYNTIAD AR-LEIN