Artist? Dyma gyfle rhy dda i’w golli…

Ydych chi’n artist neu creawdwr addawol sydd eisiau cyflwyno eich gwaith i’r cyhoedd?

Efallai y gallwn eich helpu chi.

Rydym yn chwilio am waith celf newydd ar gyfer ein peiriannau Art Vend sydd i’w cael mewn lleoliadau ar draws Wrecsam.

Mae’r peiriannau yn cynnwys cynwysyddion bach siâp pêl ac yn dal gwaith celf unigryw a bychan – a’r cyfan ar gael am ddim ond £1 yr un!

WEDI GWELD TIPIO ANGHYFREITHLON? GADEWCH I NI WYBOD YN SYTH AC YN HAWDD YMA

50 am 50

Rydym yn edrych i gomisiynu nifer o artistiaid i greu 50 o ddarnau bach amryfal o gelf am £50.

Yr unig ofyniad yw bod unrhyw waith sy’n cael ei gyflwyno yn fach ac yn artistig – felly bydd angen meddwl creadigol i wneud yn siŵr eu bod nhw’n ffitio i mewn i’r cynwysyddion.

“Cyfle rhy dda i’w golli”

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol dros Gymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Chymuned yng Nghyngor Wrecsam: “Dyma gyfle sy’n rhy dda i’w golli i artistiaid sydd eisiau cyflwyno eu gwaith i’r cyhoedd ond sydd ddim o reidrwydd eisiau mynd i lawr y trywydd oriel draddodiadol.

“Mae’r peiriannau art vend wedi helpu nifer o weithiau celf unigryw a bychan i gyrraedd dwylo pobl sy’n hoffi eu gwaith am bris sy’n llai na chwpanaid o goffi.”

Anfonwch e-bost atom

I gyflwyno eich gwaith neu am fwy o fanylion anfonwch e-bost at typawb@wrexham.gov.uk gyda’r pennawd ‘Art Vend 5’.

Byddwch hefyd angen rhoi disgrifiad ysgrifenedig sydyn i ni o’r hyn y byddwch yn bwriadu ei wneud, disgrifiad cryno pam eich bod eisiau cymryd rhan (dim mwy na 200 o eiriau), hyd at chwe llun o unrhyw esiamplau perthnasol o’ch gwaith blaenorol a chysylltiadau i’ch gwefan neu unrhyw bresenoldeb arall ar y we.

Y dyddiad cau ar gyfer cynigion yw Medi 30fed-  felly sicrhewch eich bod yn anfon yr holl fanylion atom cyn hynny!

Peidiwch ag oedi – rhowch gynnig arni!

Wedi gweld tipio anghyfreithlon? Gadewch i ni wybod ar-lein

DDWEDWCH WRTHYM AM DIPIO ANGHYFREITHLON AR-LEIN