Os ydych yn defnyddio gorsaf fysiau Wrecsam byddwch yn falch i wybod fod y Swyddfa Wybodaeth bellach wedi agor i’r cyhoedd yn dilyn y cyhoeddiad fod The Skiers Lodge (TSL) wedi derbyn contract 3 blynedd i gynnal y cyfleuster ar ein rhan.

Bydd y Swyddog Gwybodaeth yn darparu amserlenni bws ar gyfer pob gweithredwr ac yn darparu gwasanaeth cyfeirio allweddol i wasanaethau allweddol ar draws Wrecsam.

“Lle sy’n gyffredinol lân a dymunol i gyrraedd iddo”

Dywedodd y Cyng. David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Mae’r orsaf fysiau yn rhan bwysig o’r argraff gyntaf y mae ymwelwyr i Wrecsam yn ei gael wrth iddynt gyrraedd yma felly mae’n hanfodol ein bod yn siŵr ei fod yn hawdd ei ddefnyddio, ac yn lle su’n gyffredinol lân a dymunol i gyrraedd iddo. Rwy’n falch iawn i groesawu TSL i ymuno â ni i staffio’r Swyddfa a darparu gwybodaeth i ymwelwyr am y cludiant sydd ar gael, bysiau’n cyrraedd ac yn gadael ac yn cyfeirio pobl at wasanaethau eraill y cyngor a gwasanaethau i ymwelwyr yng nghanol y dref.”

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM WYTHNOSOL RŴAN.

“Ar agor 6 diwrnod yr wythnos”

Bydd y Swyddfa Wybodaeth ar agor 6 diwrnod yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn rhwng 08:00am a 6:00pm ac ar gau am egwyl fer ar gyfer cinio rhwng 12:45pm – 13:15 pm bob dydd.

Mae TSL ar hyn o bryd yn gweithredu’r gwasanaeth bws ‘easyBus’ o Wrecsam i Feysydd Awyr Manceinion a Lerpwl ar ran Stelios a’r easyGroup. Mae’r gwasanaeth hwn wedi bod yn gweithredu’n ddyddiol ers mis Hydref 2016 gyda phrisiau’n dechrau o £4.99 un ffordd. Mae TSL hefyd yn gweithredu gwasanaeth bws 64 o Geiriog DC i Langollen dan y brand ‘easyCoach’.

“Profiad wedi ei hen sefydlu”

Dywedodd Perchennog TSL, Andrew Martin; “Mae gan ein tîm brofiad wedi ei hen sefydlu o ddarparu gwasanaethau gyda gwerth am arian gwych i ddefnyddwyr bysiau yn y DU, Y Swistir, a Ffrainc dros y 15 mlynedd ddiwethaf ac mae’n gyffrous i fod yn gweithio gyda Chyngor Wrecsam ar y prosiect newydd hwn.”

“Mae ailagor y gwasanaeth gwybodaeth bysiau, ynghyd ag adfywio cyfleusterau’r orsaf fysiau, yn newyddion da i ddefnyddwyr bysiau yn Wrecsam ac rydym yn falch i fod yn darparu’r gwasanaeth hwn sydd ei angen yn fawr”.

“Grant o £73,000”

Mae agor y Swyddfa Wybodaeth a gwelliannau eraill sy’n digwydd yn yr Orsaf Fysiau yn bosibl oherwydd grant o £73,000 gan Lywodraeth Cymru a chyllideb y cyngor. Rydym yn parhau i weithio gyda Llywodraeth Cymru i ddiogelu rhagor o gyllid ar gyfer gwelliannau i’r orsaf fysiau a fydd yn cynnig cysylltiadau cludiant allweddol yng Nghanol Tref Wrecsam.

COFIWCH EICH BINIAU

Peidiwch byth â methu casgliad biniau – cofrestrwch am wythnosol rŵan.