Mae plant o bob oedran, a’u rhieni, yn paratoi i ymweld â chanol y dref ddydd Mercher 1 Awst – sef Diwrnod Chwarae Blynyddol, ar ôl iddo gael ei drawsnewid i’r maes chwarae mwyaf yn Wrecsam!

Mae’r trefnwyr wedi bod yn gweithio fel lladd nadroedd i sicrhau mai hwn yw’r diwrnod gorau eto ac maent yn gweithio’n galed i sicrhau fod yna ddigonedd i’w wneud waeth beth fydd y tywydd.

Fe fydd yna weithgareddau fel gwneud cerbydau go-cart, i dynnu lluniau sialc ar y pafin neu chwarae yn y pwll tywod enfawr.

WEDI GWELD TIPIO ANGHYFREITHLON? GADEWCH I NI WYBOD YN SYTH AC YN HAWDD YMA

Yr unig beth sy’n sicr ydi y byddant i gyd yn cael amser gwych ac mae’n debygol iawn y byddant wedi blino’n lân erbyn diwedd y dydd.

Maent yn sicr o faeddu felly fe ddylent wisgo hen ddillad a dewch â dillad i newid iddynt hefyd gan eu bod yn debygol o wlychu rhywben yn ystod y dydd.

Mae croeso i chi ddod â phicnic gyda chi, neu fe allwch fanteisio ar beth sydd ar gael yng nghanol y dref.

Bydd y digwyddiad yn dechrau am 12pm ac yn dod i ben am 4pm.

“Diwrnod wrth eich bodd”

Meddai’r Cynghorydd Bill Baldwin, Aelod Arweiniol y Gwasanaethau Plant: “Mae’n ddiwrnod gwych ac mae’n ddiwrnod lle mae canol y dref yn orlawn gyda phobl ifanc yn cael amser anhygoel ac yn wirioneddol fwynhau eu hunain. Mae’r Tîm Chwarae yn gweithio’n galed unwaith eto i sicrhau fod yna ddigonedd i’w wneud ac fe hoffwn ddiolch iddynt am eu gwaith caled. Pob lwc i bawb a chroesi bysedd y bydd hi’n parhau’n sych a braf.”

Wedi gweld tipio anghyfreithlon? Gadewch i ni wybod ar-lein

DDWEDWCH WRTHYM AM DIPIO ANGHYFREITHLON AR-LEIN