Roadworks Christmas

Byddwch i gyd yn falch o gael gwybod y byddwn yn gwahardd gwaith ffordd yn ac o amgylch canol y dref rhwng 4 Rhagfyr a 8 Ionawr i helpu llif y traffig yn ystod cyfnod prysur y Nadolig.

Bydd y cynlluniau yn caniatáu i gynnal gwaith mewn argyfwng yn unig os bydd angen

Mae’r newyddion yn dilyn cyhoeddiad diweddar y bydd parcio am ddim ym mhob un o feysydd parcio canol tref y cyngor ym mis Rhagfyr er mwyn rhoi hwn i fasnach Nadolig masnachwyr.

DYWEDWCH WRTHYM SUT RYDYCH CHI’N MEDDWL Y DYLEM NI ARBED £13M. LLENWCH YR HOLIADUR RŴAN.

Dywedodd y Cyng. David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Rydym bob amser yn falch o gefnogi canol tref a lliniaru unrhyw broblemau traffig yn ystod cyfnod y Nadolig. Dylai’r parcio am ddim hefyd annog ymwelwyr i ganol y dref a gobeithiwn y bydd llawer o bobl yn manteisio ohono.”