grantiau dan arwiniad ieuenctid

Mae AVOW yn cynnig cyfle i grwpiau sy’n cael eu rhedeg gan bobl ifanc i wneud cais am £1000.

Mae’r broses ymgeisio bellach ar agor ar gyfer Grantiau Dan Arweiniad Pobl Ifanc AVOW. Mae’r grantiau’n cael eu cynnig i gefnogi gweithgareddau a phrosiectau gwirfoddoli bychain, sy’n cael eu harwain a’u cynnal gan bobl ifanc.

Eleni mae’r grantiau yn seiliedig ar Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 ac yn cael eu dyfarnu i brosiectau sy’n ei chefnogi – ar gyfer pethau sy’n hyrwyddo bioamrywiaeth, cymdeithas garbon isel, cydraddoldeb a lles eraill ac ati.

Ydych chi’n ddioddefwr siarc benthyg arian? Ffoniwch 0300 123 311.

Gwyliwch y fideo yma i ddysgu mwy am nod y cynllun grant eleni, ac ar beth mae grantiau’r gorffennol wedi’u gwario.

grantiau dan arwiniad ieuenctid

Felly, y cwestiwn yw… beth fedrwch chi ei wneud efo £1000?

I gael rhagor o wybodaeth am y grantiau ewch i wefan AVOW neu i ymgeisio defnyddiwch y ffurflen gais Grantiau Dan Arweiniad Ieuenctid 2022-2023.

O ran costau byw, gallai gwneud yn siwr eich bod yn hawlio yr holl gymorth a chefnogaeth y mae gennych hawl iddo wneud gwahaniaeth mawr.

HAWLIWCH YR HYN SY’N DDYLEDUS I CHI