Mae’n bosibl y byddwch yn synnu o wybod mai hwn yw un o’r digwyddiadau cerddoriaeth rhyngwladol mwyaf yn Ewrop – FOCUS Wales ac mae’n digwydd yma yn Wrecsam bob mis Mai.

Mae’r digwyddiad wedi’i drefnu gan gerddorion lleol, Andy Jones a Neal Thompson, ac mae’n denu mwy na 2,000 o geisiadau gan artistiaid o bob cwr o’r byd sydd am ddod i arddangos eu talent yma yn Wrecsam.

“8,000 o bobl sy’n dod i Wrecsam o bob cwr o’r byd”

Ers iddo ddechrau yn 2010 mae wedi mynd o nerth i nerth ac mae mwy nag 8,000 o bobl yn mynychu bellach ac maen nhw’n dod i Wrecsam o bob cwr o’r byd i weld beth sy’n digwydd yma am dridiau ym mis Mai. Pwy sy’n chwarae, pwy sy’n newydd a pwy ddylech gadw llygad amdanynt. Nid cerddoriaeth yn unig sy’n denu’r torfeydd, mae sbotolau ar y celfyddydau, ffilm a chomedi hefyd. Mae llawer yn trefnu llety a manteisio ar fwytai ac atyniadau twristiaid lleol – i gyd yn dod â refeniw gwerth £330,000 i economi Wrecsam.

GALLWCH GAEL NEWYDDION A GWYBODAETH AR UNWAITH GAN GYNGOR WRECSAM GYDA FY NIWEDDARIADAU.

Aethom i gyfarfod ag Andy a Neal, cerddorion a wnaeth gyfarfod yn hen Goleg Iâl yn Wrecsam, i weld pam mae eu digwyddiad mor llwyddiannus a beth maen nhw’n ei obeithio ar gyfer y dyfodol.

Dywedasant eu bod yn gweld beth maen nhw’n ei wneud fel arddangos talent Cymru a’u helpu i lwyddo yn eu gyrfaoedd. Mae’n amser da i rwydweithio gydag eraill yn y diwydiant cerddoriaeth a chyfarfod cyfryngau’r byd. Maen nhw hefyd wedi llunio partneriaethau rhyngwladol sy’n amhrisiadwy i ddatblygiad FOCUS Wales yn y dyfodol.

Gwnaethom ofyn pam Wrecsam? Os mai digwyddiad Cymru gyfan yw hwn – pam nad yw yn y brif ddinas, Caerdydd?

“Mae Wrecsam yn lleoliad gwych”

“Mae Wrecsam yn lleoliad gwych ar gyfer y math hwn o ddigwyddiad Cymru gyfan. Mae lleoliadau gwych yma sydd yn eithaf agos at ei gilydd ac mor amrywiol ag Eglwys Plwyf San Silyn a Central Station i babell ar Sgwâr y Frenhines a lleoliadau celfyddydol Oriel Wrecsam ac Un Deg Un. Mae hefyd mewn lleoliad delfrydol ar gyfer teithwyr rhyngwladol sy’n gallu defnyddio meysydd awyr Lerpwl a Manceinion ac wrth gwrs mae cysylltiadau priffyrdd i weddill y DU dim ond munudau i ffwrdd.”

“Mae pobl Wrecsam yn gynnes a gwerthfawrogol iawn a bydd ymwelwyr bob amser yn rhoi sylwadau am groeso mor gynnes maen nhw’n ei gael yma. Mae FOCUS Wales hefyd yn rhoi enw da i Wrecsam fel y “cyrchfan” poblogaidd ar gyfer celfyddyd a cherddoriaeth yn y rhanbarth.”

“artistiaid o fwy na 30 o wahanol wledydd”

Yn nigwyddiad eleni, roedd cerddorion ac artistiaid o fwy na 30 o wahanol wledydd o mor bell â Chanada, Korea, Ewrop, Madagascar, Brasil ac Awstralia yn perfformio i leoliadau llawn dop yma yn Wrecsam. Bydd digwyddiad y flwyddyn nesaf yn fwy ond mae’r ddau wedi bod yn ofalus dros y blynyddoedd i beidio tyfu’r digwyddiad yn rhy gyflym fel ei fod yn cadw ei natur broffesiynol a’i enw da am artistiaid a digwyddiadau o safon.

Cyn i ni adael, gwnaethom ofyn iddynt am eu barn am y sîn gelfyddydol yn Wrecsam ac yn enwedig gyda’r cyfleuster celfyddydau a marchnadoedd £4.5 miliwn – Tŷ Pawb, yn agor y flwyddyn nesaf, ac roeddent yn glir iawn – mae sîn gelfyddydol ffyniannus yn Wrecsam a bydd Tŷ Pawb yn gweithio os bydd pawb yn ei gefnogi. Bydd yn gyfleuster rhanbarthol ac mae’n fonws i Wrecsam.”

“200 o fandiau ac 20 o leoliadau”

Mae’r ddau yn aros yn brysur drwy’r flwyddyn gyda threfnu’r digwyddiad a gyda disgwyl 2,000 o geisiadau eto ar gyfer digwyddiad y flwyddyn nesaf, gwnaethom adael iddynt fwrw ymlaen â’u gwaith – trefnu gŵyl gerddoriaeth wych gyda 200 o fandiau ac 20 o leoliadau.

Os nad ydych wedi bod i FOCUS Wales eto – rydym yn argymell eich bod yn rhoi cynnig arno ac mae tocynnau ar gyfer mis Mai 2018 eisoes ar werth ac yn gwerthu’n dda. Caiff rhestr gyntaf o berfformwyr ei chyhoeddi ar 24 Hydref felly cadwch olwg ar eu gwefan yn http://www.focuswales.com

Mae’r llun nodweddiadol yn dangos (canol) Andy Jones, Sarah Jones, a Neal Thompson o FOCUS Wales, (i’r chwith) Amanda Davies, (i’r dde) Joe Bickerton o Gyngor Wrecsam a gyflwynodd Wobr Gwasanaethau Cwsmeriaid Eithriadol FOCUS Wales yn gynharach eleni ar ran Destination Wrexham.

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan Gyngor Wrecsam yn syth bin drwy Fy Niweddariadau

COFRESTRWCH FI