Mae yna ddigwyddiad gwirioneddol wych i blant dros 7 sydd â beic BMX.

Bydd yr hyfforddwr BMX proffesiynol Martin “Oggy” Ogden ym Mharc Ponciau ddydd Mawrth 31 Hydref i helpu pobl ifanc i gael sgiliau newydd a mwynhau’r trac BMX gwych sydd ar gael yno.

Mae Martin wedi bod yn ymwneud â beiciau BMX ers sawl blwyddyn ac mae wastad wedi bod ar frig ei gamp gan ennill sawl teitl dros y blynyddoedd.

GALLWCH GAEL NEWYDDION A GWYBODAETH AR UNWAITH GAN GYNGOR WRECSAM GYDA FY NIWEDDARIADAU.

Bydd y sesiynau’n cael eu cynnal rhwng 10.00am a 3.00pm a’r gost fydd £7.50 y plentyn am y sesiwn gyfan. Rhaid archebu lle gan fod llefydd yn gyfyngedig.

Yr unig beth fydd ei angen ar eich plentyn fydd pecyn cinio a beic BMX. Os oes gennych helmedau a phadiau pengliniau, dewch â nhw gyda chi ond fe fydd rhai ar gael i’w defnyddio ar y diwrnod.

I sicrhau lle i’ch plentyn, ffoniwch 01978 822780.

FFONIWCH AR EICH FFÔN SYMUDOL