Allington Hughes Law

Unwaith eto, hoffem ddiolch yn fawr iawn i Allington Hughes Law am eu nawdd hael ar gyfer ein Coeden Nadolig arbennig ar Sgwâr y Frenhines.

Diogelu’r bobl yr ydych yn eu caru, lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG.

Meddai’r Cynghorydd Terry Evans, Aelod Arweiniol Datblygu Economaidd ac Adfywio: “Mae Allington Hughes Law wedi noddi’r goeden am sawl blwyddyn bellach ac maent yn sicr yn helpu i wneud ein profiad siopa Nadolig yn achlysur hapus a hwyliog. Ar ran y Cyngor ac ymwelwyr â chanol y dref, hoffwn ddiolch o galon am eich cefnogaeth barhaus i ganol ein tref.

“Mae’r goleuadau’n edrych yn wych eleni a gobeithiaf y bydd nifer ohonoch yn cael cyfle i’w gweld nhw a mwynhau siopa yn Wrecsam”

Dywedodd Alison Stace, Rheolwr Gyfarwyddwr Allington Hughes: “Mae bob amser yn bleser cefnogi canol y dref ac rydym yn falch iawn o allu gwneud hynny mewn modd cadarnhaol ac ymarferol yn ystod y cyfnod hwn. Mae’r goeden yn edrych yn wych eleni a gobeithiaf y bydd nifer ohonoch yn ymweld â’r dref er mwyn gweld y goeden a’r goleuadau, ac i gefnogi busnesau yng nghanol y dref sydd wedi cael blwyddyn anodd iawn eleni.”

Cofiwch y gallwch barcio am ddim ar ôl 11am ym mhob un o feysydd parcio’r cyngor yng nghanol y dref, gan eithrio Tŷ Pawb, tan ddiwedd mis Mawrth 2021.

Lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG ….a helpwch i gadw Wrecsam yn ddiogel yr hydref yma.

Lawrlwythwch yr ap GIG