A483 Rossett to Gresford

O ddydd Gwener ymlaen bydd oedi tebygol ger cylchfan Ffordd Grosvenor.

Bydd contractwyr sy’n gweithio i Comex 2000, ar ran FibreSpeed – menter Llywodraeth Cymru, yn gosod cwndid newydd ar Ffordd Rhosddu a Ffordd Grosvenor er mwyn gwella ac uwchraddio’r cysylltedd digidol yn ardal Wrecsam.

Diogelu’r bobl yr ydych yn eu caru, lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG.

Er mwyn cwblhau’r gwaith bydd goleuadau traffig aml ffordd yn cael eu gosod i reoli trafnidiaeth.

Wrth i’r gwaith ddynesu at gylchfan Ffordd Grosvenor ddydd Gwener 27 Tachwedd bydd oedi yn debygol tan 28 Tachwedd.

Gofynnir i yrwyr osgoi’r ardal os yn bosibl neu ganiatáu mwy o amser i gyrraedd pen eu taith.

Lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG ….a helpwch i gadw Wrecsam yn ddiogel yr hydref yma.

Lawrlwythwch yr ap GIG