Waste

Mae ein criwiau sbwriel wedi bod yn adrodd am achosion newydd lle nad ydynt wedi gallu cael mynediad at strydoedd oherwydd bod ceir wedi parcio yn achosi problemau. Felly ystyriwch sut ydych yn parcio eich car, yn arbennig ar eich diwrnod casglu.

Rydym yn gwybod fod casglu biniau gwastraff a biniau ailgylchu yn brydlon yn bwysig iawn i bob un ohonom yn Wrecsam, ac i’r mwyafrif ohonom, mae hyn yn digwydd yn ddidrafferth.

Ond os yw ceir wedi’u parcio yn atal ein criwiau rhag cael mynediad at eich stryd, yn anffodus bydd rhaid iddynt adael heb wagio eich sbwriel ac ailgylchu.

Efallai bod eich symptomau ddim yn ddifrifol ond dylech dal cael prawf am Coronafeirws

Dywedodd y Cynghorydd David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Mae enghreifftiau diweddar lle nad yw ein cerbydau wedi gallu mynd i’r llefydd angenrheidiol, ac mae hyn wedi siomi nifer o bobl gan nad yw eu biniau na bocsys ailgylchu wedi gallu cael eu casglu. Mae un car neu fan wedi parcio yn ddigon i’n rhwystro ni rhag casglu biniau’r stryd cyfan felly gofynnwn i drigolion wirio eu strydoedd i weld os oes digon o le i’n cerbydau mawr gyflawni eu dyletswyddau yn ddiogel. Rydym yn casglu o 64,000 aelwyd bob wythnos ac mae bob amser yn siomedig os yw rhai yn colli allan ar eu casgliadau oherwydd parcio gwael.”

Cofiwch, mae ein lorïau yn drwm ac yn llydan, felly mae’n rhaid i’n gyrwyr fod yn sicr y gallant deithio ar hyd strydoedd a throi’r cerbyd heb achosi unrhyw ddifrod.

Gallwch ein helpu i osgoi methu casgliadau drwy gymryd gofal wrth barcio eich cerbydau ar eich diwrnod casglu. Rydym yn deall nad oes gan bawb dramwyfa neu garej, ac mae’r bobl hyn yn gorfod dibynnu ar barcio ar y stryd.

Edrychwch ar y lluniau isod a chewch weld rhai o’r problemau y mae ein lorïau bin a’n cerbydau ailgylchu yn eu hwynebu o ganlyniad i geir/faniau sydd wedi parcio ac yn eu rhwystro rhag cael mynediad at eiddo.

Mae technoleg wedi’i osod ym mhob un o’n cerbydau – gan gynnwys teledu cylch caeedig – sy’n caniatáu i’r criwiau gadw cofnod o finiau nad ydynt wedi’u cyflwyno cyn 07:30am, neu unrhyw broblemau yn ymwneud â mynediad, sy’n atal ein criwiau rhag ymgymryd â chasgliadau.

Sut i gael prawf

YMGEISIWCH RŴAN