Dewch i ganfod eich hoffter o ddawnsio Lladin mewn Dosbarthiadau Salsa gwych a fydd yn dechrau yn Nhŷ Pawb ar Dachwedd 15.

Bydd tiwtor proffesiynol a phrofiadol yn arwain y dosbarthiadau wythnosol hyn yn ein gofod perfformio, felly dewch draw i gynhesu, cael hwyl a chadw’n heini bob nos Iau rhwng 8pm a 9pm!

£5 y dosbarth.

Bydd y dosbarthiadau yn cael eu cynnal am 5 wythnos.

Mae hwn yn ddosbarth galw-heibio. Dewch ar y noson os ydych chi am ymuno!

Am fwy o wybodaeth e-bostiwch typawb@wrexham.gov.uk neu ffoniwch 01978 292144

Mae rhaid i ni neud mwy o doriadau… a gofyn i dalwyr treth am fwy o arian. Ond cyn i ni fynd ymlaen, rydym ni yn eisiau’ch barn.

DWI ISIO MYNEGI FY MARN! DOES DIM OTS GEN