Awydd rhoi cynnig ar wneud eich torch Nadolig hardd eich hun eleni?

Os felly, mae gan yr artist blodeuog Katie Hudson gyfle gwych ar eich cyfer i sicrhau eich bod yn gwneud un gwych! Mae’n cynnal dau weithdy, gan ddefnyddio celyn, aeron a deiliach i greu torchau sy’n llawn o hwyl yr ŵyl.

Cynhelir y gweithdai ar Ragfyr 12 ac 14 am 12 hanner dydd. Darperir yr holl ddeunyddiau yn ogystal â the, coffi a mins peis.

Mae’r gost yn £30 y pen, ond bydd angen i chi archebu trwy e-bostio typawb@wrexham.gov.uk neu roi caniad iddynt ar 01978 292144.

Tŷ PawbCofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb