Mae pedwar busnes newydd yn cychwyn yn Tŷ Pawb ym mis Rhagfyr yn rhan o brosiect mae Tŷ Pawb wedi bod yn ei wneud gyda Town Square. Byddant yno drwy gydol mis Rhagfyr felly beth am alw heibio y tro nesaf y byddwch chi yn y dref?

DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON.

Dyma’r pedwar:

Hand Made By Nana’s – sy’n creu anrhegion a chynhyrchion unigryw wedi’u gwau, eu brodio a’u crosio.

Live Green – sy’n cynnig cynhyrchion ac anrhegion ecogyfeillgar, diwastraff a rhai y gallwch eu hailddefnyddio.

Rosadonna Arts & Gifts – sy’n arbenigo mewn crisialau a phethau gwrachaidd.

Orangutans – sy’n arbenigo mewn cynnyrch diblastig, diwastraff a chynnyrch ail-lenwi sy’n cynnig dewis amgen ecogyfeillgar i ddefnyddiau traul a hanfodion.

Derbyniwch y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf yn syth i’ch mewnflwch.

COFRESTRWCH FI RŴAN